Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Pinjasol Lasur

Preparat dekoracyjno-impregnujący z dodatkiem wosku do malowania drewna na zewnątrz pomieszczeń.

Narzędzie: natryskNarzędzie: pędzel

Kompleksowa ochrona

Pinjasol Lasur wnika głęboko w strukturę drewna i dlatego skutecznie chroni powierzchnię przed opadami, wilgocią, różnicami temperatur, promienowaniem UV.  Dzięki zawartości mikronizowanego wosku, powłoka wykazuje podwyższoną odporność na zarysowania i ścieralność.

Łatwa aplikacja

Pinjasol Lasur to produkt o właściwościach tisotropowych, łatwo się rozprowadza, nie kapie, nie tworzy zacieków.


Pinjasol Lasur może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
15.06.2011

Pinjasol Lasur

 
Pinjasol-Lasur
RODZAJ Preparat dekoracyjno-impregnujący z dodatkiem wosku do malowania drewna eksponowanego na zewnątrz pomieszczeń.
OPIS Produkt o właściwościach tiksotropowych, łatwo się rozprowadza, nie kapie, nie tworzy zacieków.  Podwyższona odporność na zarysowania i ścieralność dzięki zawartości mikronizowanego wosku.  Nie wymaga nakładania warstwy podkładowej - głęboko penetruje drewno.  Zabezpiecza przed warunkami atmosferycznymi takimi jak: opady, wilgoć, różnice temperatur, promieniowanie UV. 
Przykłady zastosowania Zalecany do stosowania na ogrodzenia, okna, balustrady, meble ogrodowe, altany, itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Podkreśla naturalne drewno i strukturę drewna.
Dostepny w szerokiej gamie atrkacyjnych i trwałych kolorów.
Karty kolorów Kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes. Ostateczny odcień będzie uzależniony od gatunku drewna oraz pierwotnego koloru podłoża.
Stopień połysku Mat
Wydajność Do 18m ² /l – przy jednokrotnej aplikacji dla gładkich podłoży drewnianych. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak faktura, porowatość, zawartość wilgoci w podłożu, itp.
Nakładanie

Pędzel, natrysk. Dopuszcza się również aplikację wałkiem, pod warunkiem, że pierwsza warstwa zostanie naniesiona pędzlem – malowanie pędzlem zapewni dokładniejsze pokrycie malowanej powierzchni, co jest ważne szczególnie w przypadku nowych elementów drewnianych.

Czasy schnięcia W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% - pyłosuchość po upływie kilku godzin(zależnie od koloru); nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach.
Zawartość części stałych Ok. 23% obj. w zależności od koloru
Ok. 27% wag. w zależności od koloru
Gęstość Ok. 0,91 kg/l w zależności od koloru
Kod produktu B6839059

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wszystkie malowane powierzchnie powinny być suche, o zawartości wilgoci w drewnie poniżej 20%. Aplikację należy przeprowadzać w temperaturze powietrza powyżej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie Surowe oraz nieprzetworzone drewno należy oczyścić, osuszyć, usunąć wszelkie plamy z oleju lub wosku. Do czyszczenia powierzchni oraz usuwania pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów. Wcześniej bejcowane, istniejące, połyskliwe powłoki i podłoża dokładnie zmatowić w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji preparatu przez podłoże. W razie konieczności usunąć całkowicie istniejącą powłokę. Należy zabezpieczyć rośliny przed zachlapaniem podczas aplikacji. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
Malowanie Pędzel, natrysk. Dopuszcza się również aplikację wałkiem, pod warunkiem, że pierwsza warstwa zostanie naniesiona pędzlem – malowanie pędzlem zapewni dokładniejsze pokrycie malowanej powierzchni, co jest ważne szczególnie w przypadku nowych elementów drewnianych.
Natrysk hydrodynamiczny: dysza 0, 15 – 0, 19; ciśnienie 150-180 bar.
Wyrób należy dokładnie wymieszać zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji. Aplikować za pomocą pędzla, natrysku lub wałka (zgodnie z zastrzeżeniem dotyczącym aplikacji wałkiem). Nakładać na całej powierzchni wzdłuż włókien, zwracając szczególną uwagę na łączenia i pęknięcia oraz stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę. Poleca się nakładać 2 warstwy wyrobu, dzięki czemu uzyskujemy mocniejszą powłokę i intensywny kolor w odstępie 24 godzin od pierwszej warstwy.
Nie nakładać na powierzchnie typu podłogi, schody itp.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik: benzyna lakiernicza.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat. A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. –700 g/l. Produkt zawiera poniżej 700 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu.
 
-


Wróć