Produkty przemysłowe w porządku alfabetycznym


Opis produktu
Karta charakterystyki produktu

Tikkurila Drytech - powłoki użytkowe

 Opis produktu
Tikkurila Acoustics
Jednoskładnikowa wodorozcieńczalna farba tworząca powłoki tłumiące hałas poprzez ograniczenie drgań i wibracji.
Opis produktu
Tikkurila Acoustics Line
Jednoskładnikowa wodorozcieńczalna farba tworząca powłoki tłumiące hałas poprzez ograniczenie drgań i wibracji do nakładania na liniach produkcyjnych.
Opis produktu
Tikkurila BioRid
Wodorozcieńczalna farba użytkowa, której powłoka zawierająca mikropory, eliminuje efekt kondensacji wilgoci na pomalowanej powierzchni pozostawiając ją suchą. Zalecana jest na podłoża nowe i uprzednio malowane, gdzie wymagana jest ochrona powłoki przed pleśnią*. (* na zasadzie fizycznych procesów zachodzących w mikroporach)
Opis produktu
Tikkurila BioRid Spray
Wodorozcieńczalna farba użytkowa dedykowana do aplikacji metodą natrysku hydrodynamicznego, której powłoka zawierająca mikropory eliminuje efekt kondensacji wilgoci na pomalowanej powierzchni pozostawiając ją suchą. Zalecana jest na podłoża nowe i uprzednio malowane, gdzie wymagana jest ochrona powłoki przed pleśnią*. (* na zasadzie fizycznych procesów zachodzących w mikroporach)
Opis produktu
Tikkurila GrafoTherm
Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba tworząca powłoki chroniące przed kondensacją wilgoci. Przeznaczona do natrysku hydrodynamicznego.
Opis produktu
Tikkurila GrafoTherm Line
Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba tworząca powłoki chroniące przed kondensacją wilgoci do stosowania na liniach produkcyjnych.
Opis produktu
Tikkurila ProSeal
Tikkurila ProSeal to wodorozcieńczalny grunt o dobrych właściwościach penetracyjnych do stosowania na chłonne podłoża. Produkt jest zalecany przed nałożeniem Tikkurila BioRid i Tikkurila BioRid Spray.
Opis produktu