OPIS PRODUKTU
-

Akvi Primer MDF

 
Akvi-Primer-MDF
RODZAJ Jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny podkład akrylowy.
OPIS Szybkoschnący podkład do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Stosowana do malowania paneli, drzwi, listew przypodłogowych i innych drewnianych / drewnopodobnych powierzchni.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra odporność na blocking tj. nieprzyleganie farby przy otwarciu okna lub drzwi.
Produkt łatwy do szlifowania.
Kolory Biały
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność

zalecane wartości (nierozcieńczone)

wydajność teoretyczna

 

1 warstwa /na mokro

 

teoretyczna grubość suchej warstwy

 

120 - 130 g/m²

30 µm

11 - 12 m²/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

 

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie

Metody nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

Lepkość handlowa

Natrysk hydrodynamiczny ze wspomaganiem

Lepkość handlowa

Natrysk hydrodynamiczny

Lepkość handlowa

Czasy schnięcia

120 g/mna mokro

23˚C

50˚C

 

Suchość do szlifowania, po

 

20 min.

 

5 - 10 min

 

Suchość do przenoszenia, po

 

60 min.

 

 15 min.

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji. 


Uwaga!  Temperatura malowanego obiektu powinna  być < 30°C przed składowaniem.

Zawartość części stałych ok. 31 ± 2 % obj.,
ok. 50 ± 2 % wag.
Gęstość 1,3 ± 0,1 kg / l
Kod produktu 006 5022

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej 18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Powłoka nawierzchniowa Akvi Top 30 FD (seria 454), Diccoplast 30 (seria 754), Dicco Astral 35 (seria 629), Luminol 25 N lub Luminol 40 N.
Nakładanie Przy natrysku hydrodynamicznym zalecana dysza urządzenia 0.011 - 0.015”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku hydrodynamicznym ze wspomaganiem zalecana dysza urządzenia 0.011 - 0.015”, ciśnienie w dyszy 40 - 120 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy natrysku pneumatycznym zalecana dysza urządzenia 1.4 - 1.8 mm, ciśnienie w dyszy 2 - 3 bar.
Przygotowanie powierzchni Powierzchnie drewniane należy zeszlifować papierem ściernym o granulacji P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240 - 400. Wszelkie zanieczyszczenia po szlifowaniu usunąć automatyczną odpylarką.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi poniżej 100 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć