OPIS PRODUKTU
10.05.2016

Akvi Top ACP 40

 
Akvi-Top-ACP-40
RODZAJ Wodorozcieńczalna emalia akrylowa do drewna.
OPIS Produkt szybkoschnący.  Do malowania powierzchni na zewnątrz i wewnątrz.
Przykłady zastosowania Odpowiedni do malowania powierzchni drewnianych, płyt wiórowych, MDF, OSB.

DANE TECHNICZNE
Baza A
Kolory Kolory z bazy A z karty RAL, NCS, SSG, BS i SYMPHONY. Barwienie w systemie AVATINT.
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

               mokrej

              suchej

 

             110 - 130 g/m2

           30 - 40 µm

         8 – 10 m2/l


Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, polewarka.
Czasy schnięcia

                  +23˚C
Pyłosuchość, po
                  60 min
Suchość dotykowa, po
                  4 - 6 h
Suchość do szlifowania, po
                 Min. 24 h


Czas schnięcia i ponownego malowania zależy od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności powietrza i warunków wentylacji.


Zawartość części stałych Ok. 35 ± 2% obj., ok. 44 ± 2% wag.
Gęstość 1,16 ± 0,1 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej +18ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć około 0-5% obj. do uzyskania lepkości s (DIN4). Zalecana dysza urządzenia 0.013" - 0.015", ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy nakładaniu polewarką w razie potrzeby rozcieńczyć wodą do wymaganej lepkości.
Mieszanie składników Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 81,8 g/l produktu.
Zawartość LZO w mieszaninie produktu (rozcieńczonego do 5% objętości) 76,7 g/l. VOC/LZO 2004/42/EC (kat. A/d) 130 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stronie www.tikkurila.pl lub można je uzyskać wysyłając maila na adres: tikkurilapolska@tikkurila.com
 
-


Wróć