OPIS PRODUKTU
25.10.2017

Akvi Top DS 25

 
Akvi-Top-DS-25
RODZAJ Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, akrylowa farba nawierzchniowa.
OPIS Szybkoschnąca farba nawierzchniowa do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Stosowana do malowania paneli, drzwi, listew przypodłogowych oraz innych powierzchni drewnianych lub drewnopochodnych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości • Szybkoschnąca farba nawierzchniowa do użytku wewnątrz pomieszczeń.
• Bardzo dobra twardość farby nawierzchniowej.
• Posiada dobre właściwości wypełniające.
• Bardzo dobra odporność na zarysowania i blocking.
• Polecana do malowania paneli, drzwi, listew przypodłogowych oraz innych powierzchni drewnianych lub drewnopochodnych.
• Niska zawartość Lotnych Związków Organicznych.
Karty kolorów Kolory z karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS i TIKKURILA SYMPHONY.
Barwienie w systemie AVATINT.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecane wartości
(nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

na mokro

na sucho

 

100 - 120 g/m2

31 - 38 µm

10 - 13 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.
Utwardzanie

120 - 130 g/m2 mokrej farby

+ 23 °C

+ 50 °C

Pyłosuchość, po

20 - 25 min.

5 - 10 min.

Suchość dotykowa, po

20 - 25 min.

5 - 10 min.

Suchość do szlifowania, po

25 - 30 min.

5 - 10 min.

 

Czas schnięcia i ponownego malowania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.

Zawartość części stałych 39 ± 2% obj.
52 ± 2% wag.
Gęstość 1,25 ± 0,1 kg/l
Kod produktu Seria 56V.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Podłoże musi być czyste i suche przed malowaniem. Podczas aplikacji i suszenia temperatura powietrza, podłoża oraz farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być niższa niż 70%.
Przygotowanie Powierzchnia drewniana powinna być przeszlifowana papierem ściernym o granulacji P150-240. Zagruntowana powierzchnia powinna być przeszlifowana papierem ściernym o granulacji P240-600. Usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć około 0-5%. Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 120-160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 0-5%. Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być
około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 0-5%. Zalecana dysza: 1,6-2,2 mm, ciśnienie 2-3 bary.
Powłoka gruntująca Akvi Primer Pro, Akvi Primer, Diccoplast Primer i Dicco Surf Primer.
Mieszanie składników Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 28 g/l produktu. Zawartość LZO w mieszaninie produktu (rozcieńczonego 5% obj.) 26 g/l.
LZO 2004/42/EC (kat. A/d) 130 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć