OPIS PRODUKTU
23.10.2015

Akvidur TOP 20 TCW

 
Akvidur-TOP-20-TCW
RODZAJ Wodorozcieńczalny lakier akrylowo - poliuretanowy.
OPIS Szybkoschnący, uniwersalny lakier do wewnętrznego stosowania.
Przykłady zastosowania Stosowany do malowania mebli, szafek, krzeseł, półek na książki, drzwi oraz posadzek.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Lakier nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu emisja formaldehydu do otoczenia nie występuje.
Karty kolorów Barwienie w systemie AKVI TONE.
Wydajność

Metody nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

30 - 70 s

Natrysk hydrodynamiczny

30 - 70 s

Powlekanie poprzez polewanie

30 - 70 s

8,5 m2/l - 35 µm DFT suchej warstwy, przy aplikacji wyrobu nie rozcieńczonego i grubości 110 g/m2 na mokro.
Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Żywotność mieszanki (+23°C) 12 miesięcy.
Czasy schnięcia

 

+ 20°C

+ 50°C

70°C

IRM

Suchość do szlifowania

1 - 2 h

30 min.

15 min.

2 - 3 min.

Suchość do pakowania

3 - 4 h

60 min.

30 - 60 min.

2 - 3 min.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

 


Zawartość części stałych Ok. 30 % obj.
Ok. 32 % wag.
Gęstość 1,03 kg/l.
Kod produktu 421 6909

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej +18 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Nakładanie Lakier należy dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać flotacji. W razie konieczności lakier rozcieńczyć wodą. Lakier może być również nakładany pędzlem.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 80 ± 20 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć