OPIS PRODUKTU
-

Akvilac Dipp 25 (poprzednia nazwa Akvi Dipp 25 Lacquer)

 
Akvilac-Dipp-25
RODZAJ Lakier akrylowy, wodorozcieńczalny.
OPIS

Szybkoschnący lakier do zanurzania do malowania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

Przykłady zastosowania Stosowany do mebli takich jak krzesła, łóżka, zabawki, itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szczególnie odpowiedni do powlekania przez zanurzenie.
Stopień połysku Półpołysk
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Lakier nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu emisja formaldehydu do otoczenia nie występuje.
Wydajność

6 – 8 m2/l (100 µm)

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie

Metody nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

Lepkość handlowa

Powlekanie przez zanurzenie

11 – 14 s

Czasy schnięcia

 

   20˚C

     50˚C

Suchość do szlifowania

1 – 2 h

   15 - 30 min

Suchość do pakowania

3 – 4 h

     1 - 2 h

 

Temperatura składowania poniżej 35˚C

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 24 % obj., ok. 26 % wag.

Gęstość 1.0 kg/litr.
Kod produktu 005 3808 (stary kod 900 3035)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Rozcieńczanie Woda lub Rozcieńczalnik Akvi.
Nakładanie Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać flotacji. Do powlekania przez zanurzenie lakier rozcieńczyć wodą do osiągnięcia wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 90 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Produkt wyłącznie do profesjonalnego stosowania.
 
-


Wróć