OPIS PRODUKTU
06.11.2017

Akvilac FD-JW 5

 
Akvilac-FD-JW-5
RODZAJ Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy, matowy lakier akrylowy.
OPIS Szybkoschnący i ekonomiczny lakier do stosowania na powierzchnie wewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Nadaje się do malowania listew, paneli, drzwi i innych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości • Lekko mleczny, matowy lakier.
• Szczególnie nadaje się do przemysłu stolarskiego.
• Dobre właściwości do sztaplowania elementów.
• Dobra rozlewność.
Kolory Bezbarwny - lekko mleczny.
Karty kolorów Barwienie w systemie Temaspeed Akvi Tone.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

16 - 23 µm

70 -100 g/m2

10 - 15 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny wspomagany lub natrysk konwencjonalny.


Czasy schnięcia

100 g/m2 na mokro

+ 23°C

+ 50 °C

Pyłosuchość, po

20 - 25 min.

5 - 10 min.

Suchość dotykowa, po

25 - 30 min.

5 - 10 min.

Suchość do szlifowania, po

30 - 35 min.

5 - 10 min.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 24 ± 2% obj.
27 ± 2% wag.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 7100004589

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być
czysta i sucha. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 18%. Podczas aplikacji i
suszenia temperatura powietrza, powierzchni malowanej i lakieru powinna wynosić powyżej +18°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 70%. Do osiągnięcia optymalnych rezultatów wymagana jest dobra wentylacja. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Usunąć kurz, luźne części oraz inne zanieczyszczenia z powierzchni. Drewniane powierzchnie przeszlifować papierem ściernym P150-240. Powierzchnie zagruntowane szlifować
papierem ściernym P240-600. Przed lakierowaniem należy dokładnie usunąć kurz po szlifowaniu.
Powłoka gruntująca Akvilac FD-JW 5.
Powłoka nawierzchniowa Akvilac FD-JW 5.
Nakładanie Lakier należy dokładnie wymieszać przed użyciem. Unikać flotacji.

Przy natrysku hydrodynamicznym wspomaganym produkt rozcieńczyć około 0-5% obj. do lepkości 40-60s (DIN4). Zalecane jest użycie dyszy 0,009" – 0,013", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie powietrza rozpylanego powinno wynosić 1-3 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

W przypadku natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 0-5% obj. do lepkości 40-60s (DIN4). Zaleca się użycie dyszy 1,4–1,8 mm, ciśnienie 2-3 bar.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 25 g/l zmieszanej farby. Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcieńczonej 5% objętościowo) wynosi 25 g/l. LZO 2004/42/EC (kat A/e) 130 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć