OPIS PRODUKTU
03.10.2016

Akvilac FD-TIX 25

 
Akvilac-FD-TIX-25
RODZAJ Jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier akrylowy.
OPIS Uniwersalny, szybkoschnący, tiksotropowy lakier do stosowania na powierzchnie wewnątrz pomieszczeń.
Szczególnie nadaje się na szybkie linie produkcyjne.


Przykłady zastosowania Zalecany do malowania mebli, paneli, drzwi i innych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Powłoka lakieru jest przezroczysta i może być stosowana jako wykończeniowa warstwa z ciemnymi kolorami bejcy.
Wysoka odporność chemiczna, brak zjawiska sklejania się wyschniętych elementów (odporność na blocking).
Kolory Barwienie w systemie Temaspeed Akvi Tone.
Karty kolorów Odcienie z karty kolorów Akvicolor AT oraz indywidualne kolory na życzenie.
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność

Zalecana grubość warstwy (produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej


24 - 36 µm

80 - 120 g/m2

10 - 15 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz
kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany i natrysk konwencjonalny.
Czasy schnięcia

100  g/m2 warstwy mokrej

+23 ºC

+50 ºC

Pyłosuchość, po

20 - 25 min

5 - 10 min

Suchość dotykowa, po

25 - 30 min

5 - 10 min

Suchość do szlifowania, po

            30 - 35 min

             5 - 15 min

 

Czas schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury,
wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 29 ± 2 % obj.
31 ± 2 % wag.
Gęstość 1.0 kg/litr
Kod produktu 98V seria.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowana musi być czysta i sucha. Zawartość wilgoci w drewnie nie może przekraczać 20%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i produktu musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektów wymagana jest dobra wentylacja. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Powierzchnie oczyścić z kurzu, luźnych elementów i innych zanieczyszczeń. Drewniane powierzchnie szlifować papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane szlifować papierem ściernym P240 - 600. Przed lakierowaniem należy dokładnie usunąć kurz po szlifowaniu.
Gruntowanie Akvilac FD-Tix 25. Nakładać 1 - 2 warstwy lakieru.
Rozcieńczanie Woda.
Nakładanie Aplikacja (+23°C)

Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć około 0-5% obj. Zalecane jest użycie dyszy 0,009" – 0,013", ciśnienie 100 - 160 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć około 0-5%, Zalecana dysza: 0,009" - 0,013", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć około 0-5%. Zalecana dysza: 1,4 - 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bary.
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 16 g/litr mieszaniny.
Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcieńczonej 5% objętościowo) wynosi 15 g/l.
LZO 2004/42/EC (kat. A/e) 130 g/l (2010)

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stronie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć