OPIS PRODUKTU
18.11.2015

Colour Card Paint

 
Color-Card-Paint
RODZAJ Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa farba akrylowa.
OPIS Szybkoschnąca, wodorozcieńczalna farba do produkcji próbek kolorystycznych.
Przykłady zastosowania Zalecana do papieru, plastiku i drewnianych powierzchni.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Farba może być barwiona wodorozcieńczalnym systemem do barwienia.
Karty kolorów Barwienie w systemie wodorozcieńczalnym (Avatint).
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

45 - 65 µm

150 - 170 g/m2

5 - 10 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda i Rozcieńczalnik Akvi
Czasy schnięcia Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy mokrej, ilości użytego barwnika i rozcieńczalnika, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 48% obj. - 644 6001 (baza A)
Ok. 31% obj. - 644 6003 (baza C)
49 ± 2 % wag.
Gęstość Ok. 1.24 kg/l – 644 6001 Ok. 1.04 kg/l – 644 6003
Kod produktu 644 6001 Colour Card Paint baza A 644 6003 Colour Card Paint baza C

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być czysta i sucha. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej + 18 °C. Wilgotność względna powietrza nie może być wyższa od 70%.
Mieszanie składników Farbę należy delikatnie wymieszać przed użyciem. Unikać flotacji. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć wodą lub Akvi Thinner (1 - 3% obj.).
Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych do 45 g/litr. Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 3% obj. przy użyciu rozcieńczalnika Akvi Thinner) 60 g/litr.
LZO 2004/42/EC (kat. A/e) 130 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć