OPIS PRODUKTU
05.08.2016

Dicco Astral 35

 
Dicco Astral 25
RODZAJ Dwuskładnikowa farba chemoutwardzalna.
OPIS Szybkoschnąca, trwała farba o dobrych właściwościach wypełniających do użytku wewnątrz pomieszczeń. Odpowiednia szczególnie dla szybkich linii produkcyjnych.
Przykłady zastosowania Odpowiednia do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych i płyt pilśniowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Nie zawiera aromatycznych rozpuszczalników.
Karty kolorów Barwienie w systemie Temaspeed Premium.
Stopień połysku Półpołysk
Klasyfikacja emisji Poziom emisji tego produktu spełnia wymagania klasy E1 (klasyfikacja materiałów do obróbki powierzchni). Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest niższy niż 0,124 mg/m3 powietrza.
Wydajność

                 Zalecana grubość warstwy

                 (nierozcieńczony produkt)

    Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

50 - 60 µm

100 - 120 g/m²

10 - 12 m²/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik 1035 i 1058
Stosunek mieszania Baza 100 części objętościowo 629 seria
Utwardzacz 14 części objętościowo 006 2098
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany, natrysk konwencjonalny, polewanie kurtynowe.
Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godziny.
Czasy schnięcia

100 - 120 g/m²

+23˚C

+50˚C

Suchość dotykowa, po

10-20 min.

5 - 10 min.

Suchość do składowania, po

3-4 godz.

30 - 40 min.

Suchość do pakowania, po

10-12 godz.

50 - 70 min.

 

Temperatura składowania poniżej +35°C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 58 ± 2 % obj.
69 ± 2 % wag.
Gęstość 1,2 ± 2% kg/l.
Kod produktu 629 seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240 - 400. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Gruntowanie Diccoplast Primer i Dicco Surf.
Rozcieńczanie Thinner 1035 lub 1058.
Nakładanie Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 10-20% obj., do uzyskania lepkości 20-40s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 80-140 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5-20% obj., do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 5-10% obj., do uzyskania lepkości 40-60s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.

Do polewania kurtynowego produkt rozcieńczyć do około 5 - 10% obj., do uzyskania lepkości 40 - 60s (DIN4). Należy unikać zbyt wysokiego ciśnienia pompowania i prędkości przepływu.
Mieszanie składników Dokładnie wymieszać farbę przed użyciem. Dodać 14% obj. utwardzacza Hardener 006 2098. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem Thinner 1035 lub 1058.

Nie mieszać w żelaznych pojemnikach. Używać pojemników plastikowych, emaliowanych lub kwasoodpornych metalowych.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1035 lub 1058.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 370 g/l.
Maksymalna zawartość LZO produktu gotowego do użycia (rozcień. 20% obj.) 463 g/l.
LZO 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stronie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć