OPIS PRODUKTU
30.10.2015

Diccoplast Black

 
Diccoplast-Black
RODZAJ Dwuskładnikowa farba chemoutwardzalna.
OPIS -
Przykłady zastosowania Odpowiednia do malowania mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych oraz drewnopodobnych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Produkt spełnia wymagania normy DIN 55 666, zawartość formaldehydu w powietrzu max. 0,12 mg/m3.

Szybkoschnąca i trwała farba o dobrych właściwościach wypełniających.

Karty kolorów Czarny.
Wydajność

6 - 8 m2/l (100 µm).

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.

 

Metoda nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

20 - 25 s

Natrysk hydrodynamiczny

25 - 30 s

Powlekanie przez polewanie

40 - 50 s

Rozcieńczalnik 1027 i 1033
Stosunek mieszania Baza 100 części objętościowo 958 0164
Utwardzacz 10 części objętościowo 006 2098
Nakładanie Natrysk pneumatyczny
Natrysk hydrodynamiczny 
Powlekanie przez polewanie
Żywotność mieszanki (+23°C) 24 godziny.
Czasy schnięcia

 

+50 °C

+70 °C

IRM

Suchość do składowania, po

40 - 60 min.

30 - 40 min.

3 - 5 min.

Suchość do pakowania, po

2 - 3 godz.

Ok. 1 godz.

3 - 5 min.

 

Temperatura składowania poniżej +35 °C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 69% obj.
Ok. 75% wag.
Gęstość 1,1 kg/l.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i gruntu musi być powyżej +18 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Nakładanie Produkt dokładnie wymieszać przed malowaniem. Należy dodać 10% obj. utwardzacza Hardener 006 2098. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości.
Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.
W przypadku gdy mieszanina lakieru z katalizatorem będzie używana w następnym dniu należy ją zmieszać z co najmniej taką samą ilością świeżej mieszaniny.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1027 lub 1033.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 270 ± 20 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć