OPIS PRODUKTU
03.06.2015

Duasolid Primer

 
Duasolid-Primer
RODZAJ Dwuskładnikowy, grubopowłokowy grunt epoksyestrowy.
OPIS Nadaje się do stosowania jako podkład w systemach epoksyestrowych na powierzchnie stalowe narażone na ścieranie i czynniki chemiczne w trudnych warunkach klimatycznych.


Przykłady zastosowania Zalecany do malowania sprzętu do robót ziemnych, maszyn rolniczych, środków transportu, podnośników widłowych, oprzyrządowania elektrycznego, pomp oraz innych maszyn i konstrukcji stalowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Bardzo wytrzymały. Bardziej przyjazny dla środowiska i będący bardziej bezpieczną alternatywą dla użytkownika, od wyrobów epoksydowych i poliuretanowych. Wysoka zawartość części stałych. Możliwość nakładania grubych warstw do 100 µm na warstwę. Może być także utwardzany w wyższych temperaturach. Może być także utwardzany w wyższych temperaturach.
Kolory Szary.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

70 µm

15,2 m2/l

100 µm

165 µm

6,1 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.

Rozcieńczalnik 1048
Stosunek mieszania Żywica 2 części objętościowo 930 2775
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7675
Nakładanie

Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny lub elektrostatyczny. Przy natrysku hydrodynamicznym farba może być rozcieńczona do lepkości 20s DIN4. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,013” - 0,015”, przełożenie pompy min. 30 : 1, ciśnienie w dyszy 160 - 200 bar, ciśnienie rozpylające 2 - 4 bar.

Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć do lepkości 20 - 40s DIN4, a przy natrysku elektrostatycznym do 20s DIN4.

Uwaga! Unikać gorącego natrysku.

Żywotność mieszanki (+23°C) 8 godzin.
Czasy schnięcia


DFT 40 µm

+ 23 ºC

Pyłosuchość, po

30 - 60 min

Suchość dotykowa, po

2 - 4 h

Suchość do przenoszenia, po

6 - 8 h

Suchość na wskroś, po

            24 h

Kolejne malowanie innymi farbami DUASOLID, po

0,5 - 1 h

Suchość na wskroś w podwyższonych temperaturach -

po 30 min/+80ºC lub 20 min/130ºC                                                                    


Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 61 ± 2 % obj.
Gęstość 1,4 kg / l
Kod produktu 930 2775

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10°C w czasie malowania i schnięcia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa 2½ (ISO 8501-1). Jeżeli obróka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu zapewnienia przyczepności, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno.
Powłoka gruntująca DUASOLID PRIMER.
Powłoka nawierzchniowa DUASOLID.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (zachować odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1048
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) 350 g/litr.
Zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcieńczonej 15% obj.)430 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.
 
-


Wróć