OPIS PRODUKTU
26.05.2015

Fontecoat EP 50

 
Fontecoat EP 50
RODZAJ Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna, epoksydowa farba nawierzchniowa lub gruntoemalia.
OPIS

Stosowana jako warstwa nawierzchniowa lub gruntoemalia w systemach epoksydowych na powierzchnie stalowe. Może być stosowana jako grunt lub międzywarstwa w systemach epoksydowo-poliuretanowych.


Przykłady zastosowania Zalecana do wymalowań konstrukcji stalowych, pomostów, przenośników oraz innych maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Bardzo dobra odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne. Odporna na olej napędowy i biodiesel.
Karty kolorów Barwienie w systemie TEMASPEED FONTE.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

60 µm

130 µm

7,7 m2/l

100 µm

215 µm

4,7 m2/l

               120 µm

                225 µm

               3,9 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu
i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik Woda
Stosunek mieszania Żywica 1 część objętościowo 168-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 007 1019

Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 1½ h.
Czasy schnięcia

DFT 100 µm

+ 15 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

4 h

2 h

1 h

Suchość dotykowa, po

8 h

5 h

2 h

Kolejne malowanie tą sama farbą, min.

16 h

6 h

4 h

Kolejne malowanie bez szorstkowania, max.

7 d

5 d

2 d

Pełne utwardzenie

14 d

7 d

3 d


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 47 ± 2 % obj.(ISO 3233)
62 ± 2 % wag.
Gęstość 1,4 kg/l (po zmieszaniu).
Kod produktu 168-seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 15°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 70%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowednim detergentem (ISO 12944-4).
Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1). Jeżeli czyszczenie strumieniowe nie jest możliwe, zaleca sie fosforanowanie stali walcowanej na zimno w celu poprawy przyczepności.
Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca FONTECRYL APS, FONTEZINC 85, FONTECOAT EP 50 Beige, FONTECOAT EP 50, TEMAZINC 99, TEMACOAT GPL-S PRIMER.
Powłoka nawierzchniowa FONTECOAT EP 50, FONTEDUR HB 80
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. W razie konieczności farba może być rocieńczona w granicach 0 - 10%. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011" - 0,015”, ciśnienie 140 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Grubość warstwy suchej (DFT) powłoki nie powinna przekraczać 160 µm.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Sprzęt malarski umyć natychmiast po użyciu w następujący sposób:
1. Uruchomić urządzenia z wodą w celu usunięcia nadmiaru farby z instalacji.
2. Co najmniej dwa razy przepłukać układ mieszaniną wody i rozcieńczalnika 1109 w ilości około 20%.
3. Na koniec przemyć rozcieńczalnikiem 1109.

Sprzęt umyć wodą przed rozpoczęciem ponownego malowania. Nie umyty sprzęt może spowodować poważne wady powierzchniowe.
Skontaktuj się z serwisem technicznym Tikkurila w celu poznania instrukcji czyszczenia 2-komponentowego sprzętu do aplikacji.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 60 g/litr farby. Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcieńczonej 10% obj.) wynosi 55 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć