OPIS PRODUKTU
11.12.2013

Fontecoat FL 100

 
Fontecoat-FL-100
RODZAJ Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa.
OPIS Stosowana do malowania nowych i starych oraz wcześniej malowanych powierzchni betonowych.  Nadaje się także do malowania powierzchni cementowych, dachówek oraz dachów z materiałów mineralnych.   Farba zalecana do malowania posadzek betonowych eksploatowanych w obiektach przemysłowych w umiarkowanych warunkach chemicznych i mechanicznych, w magazynach, warsztatach naprawczych, itp.  Może być również stosowana na asfalt oraz do malowania ścian i posadzek w obiektach branży żywnościowej. (BEL 603/98).  Może być stosowana również na powierzchnie asfaltowe. Produkt należy do klasy emisji M1 dla materiałów budowlanych.
Przykłady zastosowania Posadzki betonowe, ściany, itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Klasyfikacja ogniowa: BFL-s1 wg EN 13501-1.
Kolory Długotrwałe nasłonecznienie ma wpływ na odcień i połysk powłoki.
Karty kolorów RAL, ncs, ssg, bs, MONICOLOR NOVA i karta kolorów SYMPHONY. System barwienia AVATINT.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie:

Gruntowanie                                            5 - 7 m2/l

Warstwa nawierzchniowa                        7 - 10 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu, porowatości i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik Woda
Stosunek mieszania Baza 2 części objętościowo seria 103
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 4042
Nakładanie Wylać farbę wymieszaną z utwardzaczem na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem.
Żywotność mieszanki (+23°C) Ok. 1½ godziny (po zmieszaniu).
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

Pyłosuchość                                  6 godz.

Ponowne malowanie                    16 godz.

Pełne utwardzenie                        7 dni

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 50 % obj.
Gęstość 1.3 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 103

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej + 10ºC w czasie nakładania i stabilizacji. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%. Powierzchnia musi być sucha i dojrzewać co najmniej 4 tygodnie.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczaniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem MAALIPESU. Usunąć starą, złuszczającą się powłokę poprzez szlifowanie lub obróbkę strumieniowo-ścierną. Usunąć luźne pozostałości i kurz. Sfazować rysy i pęknięcia za pomocą narzędzia ściernego.
Gruntowanie Do gruntowania używać FONTECOAT FL 100 rozcieńczonego 5 - 20% wodą. Należy pamiętać o dobrym wymieszaniu. Wylać rozcieńczoną mieszaninę na podłoże i rozprowadzić gumową raklą oraz wyrównać wałkiem.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia wypełnić szpachlówką COLOFILL lub mieszaniną FONTECOAT FL 100 i zaprawy murarskiej. Przed nałożeniem powłoki końcowej, zaprawki należy zeszlifować do poziomu pozostałej powierzchni.
Uwaga! Posadzki betonowe muszą być zawsze zagruntowane przed naprawą uszkodzeń (zaprawki).
Powłoka nawierzchniowa Nałożenie warstwy wierzchniej przeprowadzić w czasie 16 godz. po zagruntowaniu. Po przerwie dłuższej niż 48 godz. powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Wylać mieszaninę na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem mohairowym.
Mieszanie składników Osobno wymieszać utwardzacz i bazę. Dodać utwardzacz do bazy i mieszać dokładnie przez co najmniej 3 - 5 minut przy użyciu niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację, osłabienie własności materiału lub niejednorodne własności powłoki.
Czyszczenie narzędzi Woda. Narzędzia muszą być wyczyszczone natychmiast po użyciu, zanim farba zacznie wysychać. przed myciem narzędzia należy dokładnie wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat A/j) 140 g/l (2010)
Fontecoat FL 100: max. LZO < 140 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Opakowania są zaopatrzone w informacje dotyczące bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im, ujęte są w Kartach Charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZ CE Fontecoat FL 100
 
-


Wróć