OPIS PRODUKTU
23.03.2016

Merit Elastic 30

 
Merit-Elastic-30
RODZAJ Dwuskładnikowy lakier chemoutwardzalny.
OPIS -
Przykłady zastosowania Przeznaczony do malowania drewnianych framug okiennych i drzwi, do użytku na zewnątrz.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Tiksotropowy, elastyczny lakier tworzący powłokę o dobrych właściwościach wypełniających.
Karty kolorów Bezbarwny.
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność

Metody nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

20 - 35 s

Natrysk hydrodynamiczny ze wspomaganiem

20 - 35 s

Natrysk hydrodynamiczny

20 - 35 s

4 - 6 m²/l (100 μm)
Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1027 i 1033
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, hydrodynamiczny ze wspomaganie, natrysk pneumatyczny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godzin.
Czasy schnięcia

 

+ 50°C

+ 70°C

Suchość do szlifowania, po

45 - 60 min.

30 - 40 min..

Suchość do składowania

60 - 70 min.

40 - 50 min.

 

Przed zasadniczym suszeniem w tunelu wymagana jest faza odparowania rozcieńczalnika przez 3-5 minut (flash -off). Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji. Temperatura składowania poniżej +35°C.
Zawartość części stałych Ok. 50% obj.
Ok. 58% wag.
Gęstość 1.01 kg/l.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i lakieru musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane należy zeszlifować papierem ściernym o granulacji P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240 - 320. Usunąć pył po szlifowaniu przed malowaniem.
Nakładanie Dla natrysku pneumatycznego produkt rozcieńczyć około 0 - 20% obj., do uzyskania lepkości 20 - 35s (DIN 4). Zalecana dysza urządzenia 1,4 – 1,8mm, ciśnienie w dyszy 2 – 3 bar.

Dla natrysku hydrodynamicznego ze wspomaganiem produkt rozcieńczyć około 5-20% obj., do uzyskania lepkości 20 - 35s (DIN 4). Zalecana dysza urządzenia 0,011” – 0,015”, ciśnienie w dyszy 40 - 120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1 - 3 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego produkt rozcieńczyć około 5-20% obj., do uzyskania lepkości 20 - 35s (DIN 4). Zalecana dysza urządzenia 0,011” – 0,015”, ciśnienie w dyszy 100 - 160 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Powłoka gruntująca Merit Elastic 30.
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Należy dodać 10% obj. utwardzacza Hardener 006 2098. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników, lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej. W przypadku, gdy mieszanina lakieru z utwardzaczem będzie używana w następnym dniu, należy ją zmieszać z co najmniej taką samą ilością świeżej mieszaniny.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1027,1033.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 430 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) 510 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć