OPIS PRODUKTU
13.01.2006

Merit Extra 30

 
Merit-Extra-30
RODZAJ Dwuskładnikowy, chemoutwardzalny lakier.
OPIS Powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń.   Szybkoschnący lakier o dobrych właściwościach wypełniających.
Przykłady zastosowania Stosowany do mebli, drzwi i innych podobnych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Nie zawiera rozpuszczalników aromatycznych.
Stopień połysku Półpołysk
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Produkt spełnia wymagania normy DIN 55 666, zawartość formaldehydu w powietrzu max. 0,12 mg/m3.
Wydajność

Zalecane wartości nakładania (wyrób rozcieńczony 10%)

Wydajność teoretyczna

warstwa mokra /pojedyncza

teoretyczna grubość   warstwy suchej


 110 g/m2

40 µm

9 - 10 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.


Rozcieńczalnik 1033 i 1035
Stosunek mieszania Lakier 100 części obj. 005 2764
Utwardzacz 10 części obj. 006 2098
Nakładanie

Metoda nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

18 - 23 s

Natrysk hydrodynamiczny

25 - 30 s

Powlekanie przez polewanie

30 - 45 s

Żywotność mieszanki (+23°C) 3 dni
Czasy schnięcia

(110 - 120 g/m2)

50 ºC

70 ºC

IRM

Suchość do szlifowania

30 - 40 min

20 - 30 min

2 - 3 min

Suchość do składowania

40 - 50 min

20 - 30 min

3 - 5 min

Temperatura składowania poniżej 35˚C.

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 41 % obj., 48 % wag.
Gęstość 1.0 kg/litr
Kod produktu 005 2764

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Lakierowanie Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Dodać 10 % obj. utwardzacza 006 2098. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości. Do mieszania składników nie stosować żelaznych pojemników, ale pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.
W przypadku gdy mieszanina lakieru z katalizatorem będzie używana w następnym dniu należy ja zmieszać z co najmniej taką samą ilością świeżej mieszaniny.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1035 lub 1033.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 490 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO gotowego do użycia lakieru (rozcieńczonego 20% obj.) wynosi 571 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w karcie charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć