OPIS PRODUKTU
16.01.2006

Merit Rubin 25

 
Merit-Rubin-25
RODZAJ Dwuskładnikowy, chemoutwradzalny lakier.
OPIS

Bardzo szybko schnący lakier.  Stosowany zarówno jako podkład jak i lakier nawierzchniowy.


Przykłady zastosowania Stosowany do mebli, drzwi i innych podobnych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Kolory Bezbarwny.
Stopień połysku Półmat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Jeżeli podłoże (np. drewno lub płyta) oraz klej stosowane są zgodnie z klasyfikacja E1, wówczas produkt spełnia wymagania normy DIN 55 666, zawartość formaldehydu w powietrzu max. 0,12 mg/m3.
Wydajność

1 - 3 m2/l (100 µm).

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031 i 1035
Stosunek mieszania Lakier 100 części obj. 005 2728
Utwardzacz 5 częście obj. 006 2098
Nakładanie

Metoda nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

18 - 23 s

Natryk hydrodynamiczny

25 - 30 s

Powlekanie przez polewanie

30 - 45 s

Powlekanie przez zanurzenie

20 - 40 s

Żywotność mieszanki (+23°C) 2 dni
Czasy schnięcia

 (110 - 120 g/m²)

50 ºC

70 ºC

IRM

Suchość do szlifowania

15 min

8 min

2 - 3 min

Temperatura składowania poniżej 35˚C.

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 20 % obj., 26 % wag.
Gęstość 0.92 kg / l
Kod produktu 005 2728

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Lakierowanie Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Dodać 5 % obj. utwardzacza 006 2098. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem 1033 lub 1035. Rozcieńczanie nie jest wymagane przy zastosowaniu metody powlekanie przez polewanie. Do mieszania składników nie stosować żelaznych pojemników, ale pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1033 lub 1035.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 670 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO gotowego do użycia lakieru (rozcieńczonego 20% obj.) wynosi 689 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w karcie charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć