OPIS PRODUKTU
16.01.2006

Merit Singel 10, 25, 30

 
Merit-Singel-10-25-30
RODZAJ Jednoskładnikowy modyfikowany lakier nitrocelulozowy.
OPIS

Szybkoschnący lakier do stosowania wewnątrz pomieszczeń, odpowiedni do schnięcia IRM.

Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Stopień połysku Mat, Półmat i Półpołysk
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Lakier nie zawiera wolnego formaldehydu dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność

Zalecane wartości nakładania (wyrób nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

warstwa mokra/ pojedyncza

teoretyczna grubość warstwy suchej

 

 120 g/m2

20 µm

7 - 8 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.
Rozcieńczalnik 1035 i 1058
Nakładanie

Metoda nakładania

Lepkość DIN4

Natrysk pneumatyczny

20 - 25 s

Natrysk hydrodynamiczny

25 - 30 s

Powlekanie przez polewanie

40 - 50 s

Czasy schnięcia

(100 - 120 g/m2)

50 ºC

70 ºC

IRM

Suchość do szlifowania

20 min

10 min

2 - 3 min

Suchość do układania w stosy

60 min

40 min

2 - 3 min


Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 19 % obj., 26 % wag.
Gęstość 0.91 kg/litr
Przechowywanie 6 miesięcy
Kod produktu 005 1467, 005 1471 oraz 900 1702

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Lakierowanie Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Dodać 20 – 30 % obj. Rozcieńczalnika 1035 lub 1058. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1035 lub 1058.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 660 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 20% obj.) wynosi 708 g/l.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w karcie charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć