OPIS PRODUKTU
-

Novipur Clear ST 10

 
Novipur-Clear-ST-10
RODZAJ Dwuskładnikowy, poliuretanowy lakier do drewna.
OPIS

Matowy, przeźroczysty, poliuretanowy lakier nawierzchniowy do wszystkich rodzajów drewna.

Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Tworzy miękką w dotyku powłokę w równomiernym połyskiem. Dobra odporność na zarysowania.
Kolory Bezbarwny.
Karty kolorów Karty kolorów Dicco Color i Akvi Color.
Stopień połysku Mat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Lakier nie zawiera wolnego formaldehydu dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność

8- 10 m2/l (100 µm).

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

Stosunek mieszania Lakier 100 cz. obj. 005 5797
Utwardzacz 50 cz. obj. 007 1271 lub 007 1371
Nakładanie

Metody nakładania

Rozcieńczanie

Natrysk pneumatyczny

0 – 10% Rozcieńczalnik 1069

Natrysk hydrodynamiczny

0 – 10% Rozcieńczalnik 1069

Polewanie kurtynowe

0 – 10% Rozcieńczalnik 1069

Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godzin
Czasy schnięcia

 

                      23 ˚C                              

Nakładanie następnej warstwy

                      6 - 8 h            


Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych Lakier - 37 % wag., mieszanina – 32 % wag.
Gęstość 0.95 kg/l
Kod produktu 005 5797

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik 1069 (zwykły) lub Rozcieńczalnik 1068 (wolny).
Powłoka gruntująca Novipur Sealer Tix i Novipur Sealer ST
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać. Dodać 50 % obj. utwardzacza 007 1271 i dobrze wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem 1069. Odpowiednia lepkość farby gotowej do natrysku to 15 – 25 sec (Din4). Rozmiar dyszy powinien wynosić 0,009 – 0,011”, kąt natrysku 20 lub 40 i odległość od malowanego obiektu 20 – 25 cm.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1069.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 600 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 20 % obj.) wynosi 681 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć