OPIS PRODUKTU
-

Novipur Isolator

 
Novipur-Isolator
RODZAJ Dwuskładnikowy, bezbarwny izolator poliuretanowy do drewna i płyt MDF.
OPIS

Novipur Isolator charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami wypełniającymi oraz przyczepnością do różnych materiałów drewnianych.  Wzmacnia materiały porowate takie jak płyty MDF.

Przykłady zastosowania Szczególnie odpowiedni jako pierwsza warstwa na płyty MDF oraz na problematyczne podłoża drewniane.

DANE TECHNICZNE
Kolory Bezbarwny.
Klasyfikacja emisji Novipur Isolator nie zawiera wolnego formaldehydu dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność

8 - 10 m2/l (100 µm).

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

Stosunek mieszania Izolator 100 cz. obj. 005 5804
Utwardzacz 100 cz. obj. 007 1263 lub 007 1363
Nakładanie

Metody nakładania

Rozcieńczanie

Natrysk pneumatyczny

Lepkość handlowa

Natrysk hydrodynamiczny

Lepkość handlowa

Żywotność mieszanki (+23°C) 8 godzin
Czasy schnięcia

 

     + 23˚C                        + 50˚C

Suchość do szlifowania

     2 - 6 h                            1 – 3 h


Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych Novipur Isolator - 20 % wag., mieszanina - 28 % wag.
Gęstość 0,9 kg/l
Kod produktu 005 5804

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Gruntowanie Novipur Isolator
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik 1069 (standardowy) lub Rozcieńczalnik 1068 (wolno parujący).
Mieszanie składników Izolator dokładnie wymieszać. Dodać 100 % obj. utwardzacza 007 1263 i dobrze wymieszać. Zwykle Novipur Isolator stosowany jest bez rozcieńczania (lepkość handlowa), ale rozcieńczanie rozcieńczalnikiem 1068 lub 1069 jest również możliwe.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1069.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 710 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO gotowego do użycia wypełniacza (bez rozcieńczania) wynosi 710 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć