OPIS PRODUKTU
-

Novipur Primer ST

 
Novipur-Primer-ST
RODZAJ Dwuskładnikowy grunt poliuretanowy.
OPIS

Biały grunt poliuretanowy.

Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń

DANE TECHNICZNE
Właściwości Łatwy do nakładania szybkoschnący, dobre właściwości wypełniające.
Kolory Biały.
Stopień połysku Mat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Farba nie zawiera wolnego formaldehydu, dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność

Zalecane wartości nakładania (wyrób nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

warstwa mokra /pojedyncza

teoretyczna grubość   warstwy suchej

 

       135 g/m2

              40 µm

 

         9 – 10 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.


Stosunek mieszania Farba 100 cz. obj. 007 1582
Utwardzacz 33 cz. obj. 007 1265
Nakładanie

Metody nakładania

Rozcieńczanie

Natrysk pneumatyczny

0 – 20 % Rozcieńczalnik 1069

Natrysk hydrodynamiczny

0 – 20 % Rozcieńczalnik 1069

Polewanie kurtynowe

0 – 20 % Rozcieńczalnik 1069

Żywotność mieszanki (+23°C) 8 godzin
Czasy schnięcia

 

           + 23˚C

Suchość do szlifowania

            4 – 6 h

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.

Zawartość części stałych ok. 55% wag.
Gęstość 1,32 kg/l
Kod produktu 007 1582

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik 1069 (zwykły) i Rozcieńczalnik 1068 (wolny).
Mieszanie składników Farbę dokładnie wymieszać przed malowaniem. Dodać 33 % obj. utwardzacza 007 1265 i dobrze wymieszać. Rozcieńczyć rozcieńczalnikiem 1069 do osiągnięcia wymaganej lepkości.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1069.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 540 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 20 % obj.) wynosi 621 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć