OPIS PRODUKTU
28.10.2015

Novipur Sealer ST

 
Novipur-Sealer-ST
RODZAJ Dwuskładnikowy, szybkoschnący lakier poliuretanowy.
OPIS

Transparentny, tiksotropowy uszczelniacz/sealer poliuretanowy  dla wszystkich rodzajów drewna.

Przykłady zastosowania Zalecany do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szybkoschnący, łatwy do nakładania; bardzo dobre właściwości wypełniające; łatwy do szlifowania.
Kolory Bezbarwny.
Karty kolorów Karty kolorów Dicco Color i Akvi Color
Stopień połysku Mat
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Klasyfikacja emisji Lakier nie zawiera wolnego formaldehydu dlatego po wyschnięciu nie występuje emisja formaldehydu do otoczenia.
Wydajność

8 – 10 m2/l (100 µm)

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

Stosunek mieszania Lakier 100 cz. obj. 005 5772
Utwardzacz 50 cz. obj. 007 1260
Nakładanie

Metody nakładania

Rozcieńczanie

Natrysk pneumatyczny

0 – 10 % Rozcieńczalnik 1069

Natrysk hydrodynamiczny

0 – 10 % Rozcieńczalnik 1069

Polewanie kurtynowe

0 – 10 % Rozcieńczalnik 1069

Żywotność mieszanki (+23°C) 7 godzin.
Czasy schnięcia

 

                     + 23˚C

Suchość do szlifowania

                      2 – 4 h

 

Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych Lakier - 42 % wag., mieszanina 37 % wag.
Gęstość 1.0 kg/l
Kod produktu 005 5772

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Rozcieńczanie Rozcieńczalnik 1069 (zwykły) lub Rozcieńczalnik 1068 (wolny).
Powłoka nawierzchniowa Novipur Clear ST 30, Novipur Clear Tix 20
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać. Dodać 50 % obj. utwardzacza 007 1260 i dobrze wymieszać. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem 1069. Odpowiednia lepkość farby gotowej do natrysku to 15 – 25 sec (Din4). Rozmiar dyszy powinien wynosić 0,009 – 0,011”, kąt natrysku 20 lub 40 i odległość od malowanego obiektu 20 – 25 cm.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1069.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 590 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO w gotowym do użycia lakierze (rozcieńczonym 20% obj.) wynosi 663 g/l.OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć