OPIS PRODUKTU
29.09.2016

Pinja Color Plus

 
Pinja-Color-Plus
RODZAJ Wodorozcieńczalna, półprzezroczysta, akrylowa bejca do drewna przeznaczona do barwienia.
OPIS Nadaje się do powierzchni drewna ciętego i struganego, a także do drewna impregnowanego i modyfikowanego termicznie.


Przykłady zastosowania Zalecana do malowania okładzin z drewna, elementów elewacji drewnianych, ram okiennych, drzwi frontowych,ogrodzeń i innych zewnętrznych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Znakomicie wydłuża okres konserwacji.
Zabezpiecza powierzchnie drewniane przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym i zabrudzeniami.
Ogranicza pękanie powierzchni drewna.
Elastyczna bejca do zewnętrznych powierzchni drewnianych.
Tworzy półprzezroczystą powłokę.
Kolory Bezbarwny.
Karty kolorów Wszystkie odcienie z karty kolorów Super Colors
i Tikkurila Valtti Semi-transparent Wood Finishes.
Barwienie w systemie Avatint.
Zawsze należy używać produktu zakolorowanego.
Uwaga: Nie zaleca się malować drewna z tendencją do wycieku żywicy lub garbników (np. dąb)produktem w odcieniach bieli. Żywica może zmienić oryginalny kolor.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

                  Zalecana grubość warstwy

                  (produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

mokrej

suchej

 

2 x 90 - 120 g/m2

2 x 30 - 40 µm

4 - 5 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny i natrysk hydrodynamiczny wspomagany.
Czasy schnięcia

(90 - 120 g/m2)

+23ºC

+40 - 60ºC

Ponowne malowanie

2 - 4 godz.

10 - 30 min.


Temperatura składowania pomalowanych elementów poniżej +30°C.

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.


Zawartość części stałych 28 ±2% obj.
30 ±2% wag
Gęstość 1.0 kg/l
Kod produktu 75V seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Zawartość wilgoci w drewnie musi wynosić poniżej 20%.
W czasie malowania i suszenia, temperatura powietrza, powierzchni malowanej i farby musi by wyższa od +5°C. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektów wymagana jest dobra wentylacja. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Usunąć brud, kurz i luźne elementy z powierzchni.
Należy upewnić się, że powierzchnia jest wolna od pleśni i sinizny.
Gruntowanie Pinja Wood Stain.
Rozcieńczanie Zaleca się użycie produktu nierozcieńczonego. W razie potrzeby produkt można rozcieńczyć do 5% wodą.
Nakładanie Produkt jest gotowy do użycia. Dokładnie wymieszać produkt przed użyciem.

Natrysk hydrodynamiczny: zalecana dysza 0,009" – 0,011", ciśnienie 80 – 160 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Natrysk hydrodynamiczny wspomagany: zalecana dysza 0,009" – 0,011", ciśnienie 40 – 120 bar.
Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1 - 3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Drewno zawiera żywicę i inne ekstrakty barwiące zwłaszcza w miejscach sęków. Wahania temperatury
i wilgotności mogą powodować odbarwienie powłoki malarskiej w tych obszarach.
Czyszczenie narzędzi Woda lub Tikkurila Akvi Thinner.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 20 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdująca się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w karcie charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stornie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć