OPIS PRODUKTU
20.09.2016

Pinja Pro

 
Pinja Pro
RODZAJ Wodorozcieńczalna farba do malowania powierzchni na zewnątrz.
OPIS

Farba nawierzchniowa do malowania okładzin i płyt drewnianych na zewnątrz pomieszczeń.  Zabezpiecza powierzchnie przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym i zabrudzeniami.


Przykłady zastosowania Okładziny i płyty drewniane na zewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra odporność na warunki atmosferyczne.
Karty kolorów Barwienie w systemie AVATINT.
Karta kolorów: House Paint dla wyrobów na zewnątrz.
Stopień połysku Mat
Wydajność

                        Zalecana grubość warstwy
                        (produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

mokrej

suchej

 

  120 - 160  g/m2

35 -50 µm

8 - 10 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk bezpowietrzny, natrysk bezpowietrzny wspomagany, natrysk konwencjonalny i automatyczna aplikacja na szczotkarkach.
Czasy schnięcia

120 - 160 g/m2

+ 23°C

+ 50 °C

Ponowne malowanie, po

2 - 4 godz.

1 - 2 godz.

 

Uwaga! Wydłużenie schnięcie ciemnych odcieni z bazy C.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych Ok. 40 % obj. (baza A)
Ok. 37 % obj. (baza C)

Ok. 52 % wag. (baza A)
Ok. 44 % wag. (baza C)
Gęstość 1.3 kg / litr (baza A), 1.2 kg / litr (baza C)
Kod produktu seria 244

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha. Zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektów wymagana jest dobra wentylacja. Produkt może być suszony zarówno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.
Przygotowanie Powierzchnię należy oczyścić z brudu, kurzu i luźnych elementów. Należy upewnić się, że powierzchnia jest wolna od pleśni i sinizny.
Gruntowanie Pinja Pro Primer, Pinja Universal Primer i Pinja Pro.
Rozcieńczanie Woda.
Nakładanie Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. Zapobiegać spienieniu podczas mieszania.

Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcieńczyć do około 0 - 10% obj. Zalecana dysza: 0,013 – 0,015", ciśnienie 120 - 180 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 0 - 10% obj. Zalecana dysza: 0,013 – 0,015", ciśnienie 40 - 140 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1 - 3 bar. Kat natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 0 - 10% obj. Zalecana dysza: 1,6 – 2,0 mm, ciśnienie 2 - 3 bary.

Wahania temperatury i wilgotności mogą powodować powstawanie przebarwień, szczególnie w okolicy sęków na wysokożywicznych gatunkach drewna oraz gatunkach zawierających taniny i garbniki.Czyszczenie narzędzi Woda.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 20 g/litr.OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Więcej informacji Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się na stornie www.tikkurila.com lub można je uzyskać wysyłając maila na adres info.coatings@tikkurila.com.
 
-


Wróć