OPIS PRODUKTU
27.05.2015

Temabond WG 300

 
Temabond-WG-300
RODZAJ Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa, utwardzana w niskiej temperaturze.
OPIS Stosowana jako podkład na powierzchniach stalowych trudnych do oczyszczania, narażonych na ścieranie, obciążenia mechaniczne, agresję chemiczną i zanurzenie, takich jak kadłuby statków, czy bunkry balastowe na statkach. Dobra przyczepność również na powierzchniach przygotowanych ręcznie (szczotki druciane). Zalecana do wykonywania napraw miejsc uszkodzonych podczas transportu lub instalacji oraz do zaprawek wcześniej malowanych powierzchni. Może być nakładana na stare powłoki alkidowe.
Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Tworzy bardzo mocną i trwałą, odporną chemicznie i mechanicznie powłokę.
Karty kolorów Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

100 µm

145 µm

7,0 m2/l

200 µm

290 µm

3,5 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 1 część objętościowo 176-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7519

Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel
Żywotność mieszanki (+23°C) 1 godz.
Czasy schnięcia

DFT 150 µm

-  5 ºC

0 ºC

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

Suchość pyłowa

18 h

14 h

6½ h

3½ h

2½ h

Suchość dotykowa

48 h

36 h

17 h

9 h

5 h

Kolejne malowanie

48 h

36 h

17 h

9 h

5 h

Kolejne malowanie bez piaskowania farbami epoksydowymi,
max.

2 miesiące

2 miesiące

2 miesiące

2 miesiące

2 miesiące

Kolejne malowanie farbami poliuretanowymi

-

-

14 dni

14 dni

14 dni


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 70 ± 2 % obj. (ISO 3233)
80 ± 2 % wag.
Gęstość 1,3 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 176

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej nie powinna być niższa od - 5 °C w czasie malowania i suszenia, temperatura farby nie powinna być niższa od + 15 °C. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.

UWAGA! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółknięcie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych zarówno wewnątrz, jaki i na zewnątrz pomieszczeń.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Usunąć rdzę narzędziem czyszczącym minimum do stopnia St2 lub strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 lub Sa2½. Dla powierzchni zatopionych obróbka do stopnia Sa 2½. (ISO 8501 - 1)

Powierzchnie wcześniej malowane: Stare powłoki malarskie zmatowić tarczą ścierną, papierem ściernym lub omieść strumieniowo-ściernie.
Powłoka gruntująca TEMABOND WG 300 oraz TEMABOND WG 200.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMADUR, TEMATHANE, TEMACRYL EA, TEMABOND WG 300 oraz TEMABOND ST 300.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10%. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,013 - 0,019”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 300 g/litr. Zawartość LZO w mieszaninie farby (rozcieńczonej 10 % obj.) wynosi 350 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć