OPIS PRODUKTU
21.10.2015

Temachlor 40

 
Temachlor-40
RODZAJ Jednoskładnikowa, grubopowłokowa farba na bazie chlorowanego kauczuku.
OPIS

Emalia nawierzchniowa dla systemów chlorokauczukowych na powierzchniach stalowych i żeliwnych.  Zalecana do malowania powierzchni narażonych na wpływy atmosfery morskiej i przemysłowej oraz lekkiej agresji chemicznej .  Może być nakładana w niskich temperaturach.

Przykłady zastosowania Mosty, dźwigi, transportery, wyposażenie portowe i zewnętrzne powierzchnie zbiorników.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Możliwość nakładania grubych warstw. Może być nakładana w niskich temperaturach. Wytrzymuje krótkookresowo temperaturę do +80 °C.
Kolory TEMASPEED
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA i SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

50 µm

120 µm

8.4 m2/l

70 µm

170 µm

6.0 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006 i 1053
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 60 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

1 h

½ h

15 min

Suchość dotykowa

3 h

2 h

1 h

Ponowne malowanie

5 h

4 h

3 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
UWAGA:
nadmierna grubość powłoki spowalnia proces utwardzania.
Zawartość części stałych 42 ± 2 % obj. (ISO 3233)
59 ± 2 % wag.
Gęstość 1.2 - 1.3. kg / l w zaleznośco od koloru
Kod produktu seria 140

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia i powierzchni malowanej nie powinna być niższa od - 10 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 85 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć.Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMANYL MS PRIMER, TEMASIL 90, TEMAZINC 77, TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACHLOR 40.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10 % . Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,013 - 0,019”, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 006 1006 lub Rozcieńczalnik 006 1053.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 560 g/litr. Zawartość LZO farby (rozcieńczonej 10 % obj.) wynosi 595 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć