OPIS PRODUKTU
21.05.2008

Temacoat GF Primer

 
Temacoat-GF-Primer
RODZAJ Dwuskładnikowy grunt epoksydowy, utwardzany poliamidem, pigmentowany antykorozyjnie fosforanem cynku.
OPIS

Używany jako podkład na powierzchniach stalowych, ocynkowanych i aluminiowych w systemach epoksydowych i poliuretanowych, gdzie wymagana jest wysoka estetyka wykończania powierzchni.

Przykłady zastosowania Zalecany do malowania sprzętu transportowego, maszyn rolniczych oraz innych konstrukcji i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów Karta kolorów podkładów. Barwienie TEMASPEED.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

50 µm

90 µm

11.0 m2/l

70 µm

130 µm

7.8 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 178-series
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5600
lub 008 5605 (szybki)
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godz. z utw. 008 5600
3 godz. z utw. 008 5605
Czasy schnięcia

DFT 60 µm

0 ºC

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

z utw. 008 5600

4 h

2 h

1 h

½ h

15 min

z utw. 008 5605

3 h

1½ h

¾ h

½ h

12 min

Suchość dotykowa

z utw. 008 5600

22 h

11 h

5 h

2½ h

2 h

z utw. 008 5605

12 h

6 h

3½ h

2 h

1½ h

Ponowne malowanie farbami epoksydowymi, min.

z utw. 008 5600

30 h

20 h

6 h

2 h

1 h

z utw. 008 5605

18 h

12 h

4 h

1½ h

¾ h

Ponowne malowanie farbami poliuretanowymi, min. 

z utw. 008 5600

2 d

32 h

18 h

6 h

3 h

z utw. 008 5605

1 ½ d

18 h

12 h

4 h

2 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 55 ± 2 % obj. (ISO 3233)
70 ± 2 % wag.
Gęstość 1.4 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 178

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe:Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½ . (PN - ISO 8501 - 1).

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową wypiaskować lekko czystym, suchym piaskiem kwarcowym. Alternatywnie zmyć powierzchnię detergentem PANSSARIPESU. Detergent i zanieczyszczenia muszą być spłukane dokładnie, najlepiej ciepłą wodą. Powierzchnię wysuszyć.
Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca się przemalować warstwą tzw.”misty-coat”( farba mocno rozcieńczona 25-30% przed właściwym podkładem).

Powierzchnie aluminiowe: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Zmatować powierzchnię lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU, spłukać dokładnie wodą i wysuszyć.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć.Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMACOAT GF PRIMER, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88 oraz TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMADUR, TEMATHANE oraz TEMACRYL EA.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny,pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 5 – 25 %. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,017”, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 420 g/litr. Zawartość LZo mieszaniny farby (rozcieńczonej 20 % obj.) wynosi 495 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć