OPIS PRODUKTU
21.05.2008

Temacoat HB 30

 
Temacoat-HB-30
RODZAJ Dwuskładnikowa, grubowarstwowa farba epoksydowa na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej.
OPIS

Dobra przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i  ocynkowanych.  Używany jako grunt , międzywarstwa lub warstwa nawierzchniowa w systemach epoksydowych i poliuretanowych  do zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni stalowych, ocynkowanych i aluminiowych narażonych na obciążenia mechaniczne i agresję chemiczną.  Może być stosowana jako system jednowarstwowy.


Przykłady zastosowania Zalecany do malowania mostów, sprzętu transportowego, maszyn papierniczych, konstrukcji budynków, dźwigów, masztów stalowych, innych konstrukcji i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie TEMASPEED.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

130 µm

7.9 m2/l

150 µm

240 µm

4.2 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 164-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5600 lub 008 5605 ( szybki )
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny,pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 8 godz. z utw. 008 5600
4 godz. z utw. 008 5605
Czasy schnięcia

DFT 100 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

z utw.  008 5600

8 h

4 h

2 h

1 h

z utw.  008 5605

2 h

2½ h

1½ h

¾ h

Suchość dotykowa

z utw.  008 5600

16 h

10 h

4 h

2 h

z utw.  008 5605

10 h

6 h

3 h

1½ h

Kolejne malowanie, min.

z utw.  008 5600

16 h

10 h

4 h

2 h

z utw.  008 5605

10 h

6 h

3 h

1½ h

Kolejne malow. powierzchni

przeznaczonych do zanurzenia, min.

z utw.  008 5600

2 d

28 h

12 h

6 h

z utw.  008 5605

1½ d

16 h

8 h

4 h

Kolejne malowanie farbami poliuretanowymi, min.

z utw.  008 5600

2 d

28 h

12 h

6 h

z utw.  008 5605

1½ d

16 h

8 h

4 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 63 ± 2 % obj. (ISO 3233)
75 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 - 1.4 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 164

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Temperatura farby powinna być wyższa od + 15 °C dla właściwej aplikacji. Temperatura podłoża powinna wynosić min. 5 °C i być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy. Produkt nie powinien być nakładany w temp. poniżej 0 °C gdy istnieje możliwość tworzenia się lodu na powierzchni. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja podczas nakładania i schnięcia.

UWAGA! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółknięcie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych zarówno wewnątrz, jaki i na zewnątrz pomieszczeń.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową wypiaskować lekko czystym, suchym piaskiem kwarcowym. Alternatywnie zmyć powierzchnię detergentem PANSSARIPESU. Detergent i zanieczyszczenia muszą być spłukane dokładnie, najlepiej ciepłą wodą. Powierzchnię wysuszyć.
Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca się przemalować warstwą tzw.”mist-coat”( farba mocno rozcieńczona 25-30% przed właściwym podkładem).

Powierzchnie aluminiowe: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Zmatować powierzchnię lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU, spłukać dokładnie wodą i wysuszyć.
Powłoka gruntująca TEMACOAT HB PRIMER, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88 oraz TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT HB 30, TEMADUR oraz TEMATHANE.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny,pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10 % .Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”,cis.w dyszy 120-180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 330 g/litr. Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcień. 30 % obj.) 466 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć