OPIS PRODUKTU
07.01.2015

Temacoat SPA MIO Primer

 
Temacoat-SPA-MIO-Primer
RODZAJ Dwuskładnikowy podkład epoksydowy na bazie żywicy modyfikowanej, pigmentowany antykorozyjnie błyszczem żelazowym MIO i aluminium.
OPIS

Dobra przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i  ocynkowanych.

Farba stosowana jako grunt lub międzywarstwa  na powierzchnie

narażone na ścieranie, trudne warunki atmosferyczne i agresję chemiczną.

Pigmentowany aluminium.


Przykłady zastosowania Zalecana do malowania mostów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, rurociągów, przenośników oraz innych konstrukcji i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Kolory Szary
Stopień połysku Półmat
Wydajność

                     Zalecana grubość warstwy

    Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

120 µm

8,4 m2/l

150 µm

215 µm

4,5 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 008 7245
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5607
Nakładanie

Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 10% .Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy  0,015 - 0,021”,cis.w dyszy 120-180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godzin.
Czasy schnięcia

DFT 100 µm

 0oC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

 16godz.

4 godz

2 godz

1 godz

Suchość dotykowa

 24 godz.

10 godz

4 godz

2 godz

Kolejne malowanie, min.

 24.godz.

3 godz

1 godz

½ godz

Kolejne malowanie, min. pow. do zanurz.

 4dni

28 godz

12 godz

6 godz

Kolejne malowanie, min. farby poliuretan.

 1dzien

5 godz

2 godz

1 godz

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 68 ± 2 % obj. (ISO 3233)
81 ± 2 % wag.
Gęstość 1,4 kg/l (po zmieszaniu).
Kod produktu 008 7245

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha i wolna od zabrudzeń. Temperatura malowanej powierzchni stalowej nie powinna być niższa od 0 °C i wyższa o min. + 3 °C od punktu rosy. Farba nie powinna być nakładana w temp. poniżej 0 °C kiedy występuje możliwość oblodzenia powierzchni. Temperatura farby nie powinna być niższa niż + 15 °C w czasie malowania i suszenia. Dobra wentylacja jest wymagana dla powierzchni trudnodostępnych podczas aplikacji i suszenia.
UWAGA! Występuje naturalna tendencja powłok epoksydowych do kredowania oraz odbarwiania w warunkach zewnętrznych.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe:Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½ . (PN - ISO 8501 - 1).

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową wypiaskować lekko czystym, suchym piaskiem kwarcowym. Alternatywnie zmyć powierzchnię detergentem PANSSARIPESU. Detergent i zanieczyszczenia muszą być spłukane dokładnie, najlepiej ciepłą wodą. Powierzchnię wysuszyć.
Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca się przemalować warstwą tzw.”misty-coat” ( farba mocno rozcieńczona 25-30% przed właściwym podkładem).

Powierzchnie aluminiowe: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Zmatować powierzchnię lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU, spłukać dokładnie wodą i wysuszyć.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć.Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).
Gruntowanie TEMACOAT SPA PRIMER, TEMAZINC 77,88 i 99.
Powłoka gruntująca TEMACOAT SPA PRIMER, TEMAZINC 77,88 i 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT HB 30, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT GPL, TEMACOAT SPA 50, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMADUR, TEMATHANE.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 10% .Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”,cis.w dyszy 120-180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Części Organicznych 300 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcien. 30 % obj.) - 420 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć