OPIS PRODUKTU
25.05.2015

Temacoat SPA Primer

 
Temacoat-SPA-Primer
RODZAJ Dwuskładnikowy podkład epoksydowy na bazie żywicy modyfikowanej, zawierający pigmenty antykorozyjne.
OPIS

Dobra przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i  ocynkowanych.  Używany jako grunt lub międzywarstwa na powierzchnie narażone na ścieranie, trudne warunki atmosferyczne i agresję chemiczną. Pigmentowany fosforanem cynku.

Przykłady zastosowania Zalecany do malowania mostów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, rurociągów, przenośników oraz innych konstrukcji i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Kolory Czerwony tlenkowy (TVT 4000) i szary (TVT 4001 i TVT 4002)
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

120 µm

8.4 m2/l

150 µm

225 µm

4.4 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 008 7240, 7241,7242
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5607
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel.  Przy natrysku hydrodynamicznym farba powinna być rozcieńczona w granicach 0 - 10 5 objętościowo.  Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb. 
Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godz.
Czasy schnięcia

DFT 100 µm

0 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

16 h

4 h

2 h

1 h

Suchość dotykowa, po

24 h

10 h

4 h

2 h

Kolejne malowanie, min. po

24 h

3 h

1 h

½ h

Kolejne malowanie powierzchni przeznaczonych do zanurzenia, min.

4 d

28 h

12 h

6 h

Kolejne malowanie farbami poliuretanowymi, min.

1 d

5 h

2 h

1 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 67 ± 2 % obj.(ISO 3233)
80 ± 2 % wag.
Gęstość 1.4 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 7240, 7241

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Temperatura podłoża powinna wynosić min. 0°C i być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy. Produkt nie powinien być nakładany w temp. poniżej 0°C gdy istnieje możliwość tworzenia się lodu na powierzchni. Dla właściwej aplikacji temperatura farby powinna być wyższa niż +15°C. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja podczas nakładania i schnięcia.

UWAGA! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółknięcie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1) Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno w celu poprawy przyczepności.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieścić ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem TIKKURILA PANSSARIPESU.
Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca się przemalować warstwą tzw.”mist-coat”( farba mocno rozcieńczona 25 - 30 %) przed właściwym podkładem.

Powierzchnie aluminiowe: omieścić ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu TIKKURILA MAALIPESU.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć z powierzchni oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMACOAT SPA PRIMER, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88 oraz TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT HB 30, TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA 50, TEMADUR oraz TEMATHANE.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 310 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 30 % obj.) 430 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć