OPIS PRODUKTU
25.05.2016

Temacoat SPA Primer

 
Temacoat-SPA-Primer
RODZAJ Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa pigmentowana antykorozyjnie fosforanem cynku.
OPIS

Dobra przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i  ocynkowanych.  Używana jako grunt lub międzywarstwa w systemach epoksydowych i poliuretanowych  narażonych na ścieranie, trudne warunki atmosferyczne i agresję chemiczną. Pigmentowany fosforanem cynku.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania mostów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, rurociągów, przenośników oraz innych konstrukcji i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Kolory Czerwony tlenkowy (TVT 4000) i szary (TVT 4001 i TVT 4002)
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

120 µm

8.4 m2/l

150 µm

225 µm

4.4 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części objętościowo 008 7240, 7241,7242
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5607
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, elektrostatyczny, pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 5 – 20 % .Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,017”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć 20 – 30 % do lepkości 20 - 30 s DIN 4. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb. 
Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godz.
Czasy schnięcia

DFT 100 µm

0 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

16 h

4 h

2 h

1 h

Suchość dotykowa

24 h

10 h

4 h

2 h

Kolejne malowanie, min.

24 h

3 h

1 h

½ h

Kolejne malowanie powierzchni przeznaczonych do zanurzenia, min.

4 d

28 h

12 h

6 h

Kolejne malowanie farbami poliuretanowymi, min.

1 d

5 h

2 h

1 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 67 ± 2 % obj.(ISO 3233)
80 ± 2 % wag.
Gęstość 1.4 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 7240, 7241

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Temperatura farby powinna być wyższa od + 15 °C dla właściwej aplikacji. Temperatura podłoża powinna wynosić min. 0 °C i być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy. Produkt nie powinien być nakładany w temp. poniżej 0 °C gdy istnieje możliwość tworzenia się lodu na powierzchni. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja podczas nakładania i schnięcia.

UWAGA! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółknięcie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych zarówno wewnątrz, jaki i na zewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową wypiaskować lekko czystym, suchym piaskiem kwarcowym. Alternatywnie zmyć powierzchnię detergentem PANSSARIPESU. Detergent i zanieczyszczenia muszą być spłukane dokładnie, najlepiej ciepłą wodą. Powierzchnię wysuszyć.
Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca się przemalować warstwą tzw.”mist-coat”( farba mocno rozcieńczona 25 - 30 % przed właściwym podkładem).

Powierzchnie aluminiowe: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Zmatować powierzchnię lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU, spłukać dokładnie wodą i wysuszyć.
Powłoka gruntująca TEMACOAT SPA PRIMER, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88 oraz TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT HB 30, TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA 50, TEMADUR oraz TEMATHANE.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 310 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 30 % obj.) 430 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć