OPIS PRODUKTU
21.08.2017

Temadur 10

 
Temadur-10
RODZAJ Dwuskładnikowa, matowa farba poliuretanowa, pigmentowana antykorozyjnie, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS

Zalecana jako podkład w systemach poliuretanowych lub jako matowa farba nawierzchniowa w systemach epoksydowych narażonych na warunki atmosferyczne i agresję chemiczną.  Może być stosowana jako system jednowarstwowy.


Przykłady zastosowania Zalecana do malowania środków transportu, konstrukcji stalowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz innych konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie.
Posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive) nr VTT-C-11979-15-17 dopuszczający do malowania powierzchni wewnątrz statków.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA and TIKKURILA SYMPHONY. Barwienie w systemie Temaspeed Premium.
Stopień połysku Mat
Klasa emisji materiału budowlanego MED
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

 80 µm

12.5 m2/l

100 µm

200 µm

5.0 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1048 i 1061
Stosunek mieszania Żywica 7 części objętościowo 34V-seria Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7590
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, konwencjonalny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godz.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

30 min.

30 min.

15 min.

10 min.

Suchość dotykowa, po

6 godz.

5 godz.

3 godz.

1 1/2 godz.

Ponownie malowanie, min. po

     4 godz.

     2 godz.

     30 min.

     20 min.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 56 ± 2 % obj. (ISO 3233)
73 ± 2 % wag.
Gęstość 1.4 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 34V seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być czysta, sucha oraz wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie może być wyższa niż 80%.
Temperatura malowanej powierzchni powinna być wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja i odpowiedni przepływ powietrza podczas nakładania i schnięcia.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków.(ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501- 1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności do stali walcowanej na zimno zalecane jest fosforanowanie.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem Tikkurila Panssaripesu.
Więcej informacji można uzyskać w Serwisie Technicznym Tikkurila lub w odrębnej instrukcji aplikacji.

Powierzchnie aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu Tikkurila Maalipesu.

Stal nierdzewna: Szlifować lub omiatać ścierniwem mineralnym w celu zmatowienia powierzchni.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Rozcieńczanie Thinner 1048. Do natrysku konwencjonalnego również Thinner 1061 (szybki).
Powłoka gruntująca TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT PRIMER, TEMACOAT RM 40, TEMADUR PRIMER i TEMADUR 10.
Powłoka nawierzchniowa TEMADUR oraz TEMATHANE.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny – w zależności od temperatury składników i wymaganej lepkości, farbę rozcieńczyć maksymalnie do 15%. W celu zapewnienia najbardziej optymalnych efektów,
mieszanie składników oraz dostosowywanie lepkości powinno odbywać się tuż przed użyciem. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,011”-0,015”, ciśnienie 120-160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego
przedmiotu.

Natrysk konwencjonalny - rozcieńczyć farbę w granicach 5-15%. Zalecana dysza pistoletu do natrysku konwencjonalnego o średnicy 1,6 – 1,8 mm, ciśnienie 3-4 bar.

Pędzel – farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz, następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła z napędem mechanicznym.
Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne utwardzanie i osłabienie własności powłoki.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1048 lub 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 430 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia(rozcień. 15 % obj.) 490 g/litr.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć