OPIS PRODUKTU
02.01.2006

Temadur Accelerator

 
Temadur Accelerator
RODZAJ Roztwór przyspieszający utwardzanie farby.
OPIS

Stosowany jako przyspieszacz utwardzania farb i lakierów poliuretanowych typu    TEMADUR.  Ułatwia wczesne taśmowanie (pakowanie) wymalowanych powierzchni.  Nie stosuje się do farb typu TEMADUR HB.


Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Wydajność Max. 10 % obj. na objętość mieszaniny farba + utwardzacz.
Czasy schnięcia Wpływ przyspieszacza na czas schnięcia

Dodatek przyspieszacza, + 23 ºC

0 %

5 %

10 %

Żywotność mieszanki

4 h

1 h

½ h

Taśmowanie/pakowanie

24 h

8 h

4 h

Gęstość 0.9 kg / l
Kurczenie i pękanie 990 0746

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Obróbka Zmieszać farbę z utwardzaczem. Dodać właściwą ilość przyspieszacza. W razie konieczności rozcieńczyć rozcieńczalnikiem 1048, dobrze wymieszać. Należy zwracać uwagę na czas życia mieszanki i zaczynać prace malarskie przed jego upływem.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego
 
-


Wróć