OPIS PRODUKTU
11.03.2016

Temadur AG Extra

 
Temadur-AG-Extra
RODZAJ Dodatek antygraffiti do dwuskładnikowych, bezbarwnych lakierów poliuretanowych.
OPIS Ułatwia usuwanie grafitti i innych zabrudzeń. Osłabia przyczepność naklejek do powierzchni.

Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Właściwości Produkt tylko do użytku przemysłowego zgodnie z dyrektywą 1999/13/EC.
Gęstość 1,0 kg/l.
Kod produktu 001 8183

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Nakładanie Zalecane stosowanie: 3% obj. do gotowej mieszaniny (farba + utwardzacz).

Zmieszać bazę i utwardzacz. Dodać wymaganą ilość dodatku Temadur AG Extra. Rozcieńczyć rozpuszczalnikiem Thinner 1048 i dokładnie wymieszać.

Zaleca się mycie narzędzi malarskich rozpuszczalnikiem natychmiast po użyciu.
Rozpuszczalnik po umyciu narzędzi należy zutylizować. Kontakt Temadur AG-Extra,
lub jego mieszaniny z innymi farbami może powodować wystąpienie wad powłoki (kratery)
lub utratę przyczepności.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 750 g/l lakieru.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć