OPIS PRODUKTU
29.05.2015

Temadur Effect Extra

 
Temadur-Effect-Extra
RODZAJ Dodatek do farb poliuretanowych nadający efekt strukturalny powłoki w systemie jednowarstwowym.
OPIS Stosowany do farb poliuretanowych TEMADUR 20, TEMADUR SC 20, TEMADUR HB 50 jako system jednopowłokowy, w celu uzyskania efektu strukturalnego (skórka pomarańczy).
Przykłady zastosowania Konstrukcje stalowe, maszyny, urządzenia rolnicze.

DANE TECHNICZNE
Rozcieńczalnik 1061 i 1048
Stosunek mieszania 3% obj. (na objętość mieszaniny farba + utwardzacz).
Nakładanie Natrysk pneumatyczny.
Gęstość 0.95 kg/l
Kod produktu 990 2588

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna nie może być wyższa od 80%. Temperatura powierzchni stali powinna być wyższa o co najmniej 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Zmieszać bazę TEMADUR z utwardzaczem. Dodać 3% TEMADUR EFFECT EXTRA (opakowanie 1/3l na 10l mieszaniny) i dobrze wymieszać (zaleca się mieszać mieszadłem mechanicznym).
Nakładanie Do aplikacji stosować natrysk pneumatyczny. Wewnętrzna średnica węży 8 – 12 mm w zależności od długości. Dysza urządzenia o średnicy 1,4 – 2,0 mm, ciśnienie w dyszy 0,5 – 2,0 bar, natomiast ciśnienie rozpylające 1,0 – 3,0 bar. Dodatkowe informacje na temat metody aplikacji dostępne na życzenie.
Mieszanie składników Nie zaleca się rozcieńczać. W razie potrzeby farbę rozcieńczyć max. 10% obj. rozcieńczalnikiem Thinner 1061 (szybki) lub 1048 (wolny).
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 600 g/l roztworu.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego!
 
-


Wróć