OPIS PRODUKTU
02.01.2006

Temadur Elastic Extra

 
Temadur-Elastic-Extra
RODZAJ Dwuskładnikowy dodatek do farb poliuretanowych poprawiający elastyczność powłoki.
OPIS

Stosowany do farb poliuretanowych typu TEMADUR w celu poprawienia elastyczności i odporności powłoki na uderzenia. Zalecany do stosowania, gdy malowane są elastyczne lub kruche powierzchnie tworzyw sztucznych.  Nie pogarsza odporności powłoki na warunki atmosferyczne.

Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów TEMADUR ELASTIC EXTRA jest bezbarwny. Może być stosowany jako bezbarwny lub zakolorowany na kolory odpowiadające bazie TCL farby TEMADUR. Stosowany jako bezbarwny może pogorszyć siłę krycia farby.
Wydajność 30 % obj. TEMADUR ELASTIC EXTRA  na  mieszaninę farba + utwardzacz.
Stosunek mieszania Baza 5 części objętościowo 990 1264
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7590
Gęstość 1.05 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 990 1264

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Obróbka Zmieszać bazę TEMADUR z utwardzaczem oraz TEMADUR ELASTIC EXTRA z utwardzaczem. Obie mieszaniny połączyć i jeszcze raz dobrze wymieszać, w razie konieczności rozcieńczyć rozcieńczalnikiem 1048.

UWAGA: Nie stosować samego TEMADUR ELASIC EXTRA.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 450 g/l roztworu.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, które dostępna jest na życzenie Klienta. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć