OPIS PRODUKTU
28.05.2015

Temadur HF-Extra

 
Temadur-HF-Extra
RODZAJ Dodatek do farb dający efekt młotkowy powłoki.
OPIS Stosowany do farb TEMADUR oraz DUASOLID w bazach THL i TML, barwionych w systemi Temaspeed Premium lub nie kolorowanych, dla uzykania efektu młotkowego powłoki.
Przykłady zastosowania Może być stosowany do malowania narzędzi, maszyn i innych urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Wydajność 5 % obj. na objętość mieszaniny farba + utwardzacz.
Gęstość 0.9 kg / l
Kurczenie i pękanie 990 1265

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Przygotowanie
Obróbka TEMADUR THL powinien być zakolorowany przed dodaniem TEMADUR HF-EXTRA. Zmieszać bazę TEMADUR z dodatkiem HF-EXTRA następnie dodać utwardzacz, całość dobrze wymieszać( zaleca się mieszać mieszadłem mechanicznym). Do aplikacji stosować natrysk powietrzny. Nie zaleca się rozcieńczania farby. Farba może być nakładana pędzlem lub wałkiem, w tym przypadku efekt młotkowy jest różny niż przy aplikacji natryskowej. Aby upewnić się ,że efekt młotkowy jest właściwy zaleca się wymalowanie małej powierzchni testowej. W razie potrzeby farbę rozcieńczyć rozcieńczalnikiem 1048. W przypadku nakładania kilku warstw zaleca się aplikację „mokro na mokro” z krótką przerwą. W zależności od metody aplikacji uzyskuje się różny efekt młotkowy.

Czyszczenie narzędzi Zaleca się mycie narzędzi malarskich rozpuszczalnikiem natychmiast po użyciu. Rozpuszczalnik po umyciu narzędzi należy zutylizować. Kontakt Temadur HF-Extra, mieszaniny farby i rozpuszczalnika
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Zawartość Organicznych wynosi 890 g/l roztworu.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta. Wyrób tylko do użytku profesjonalnego
 
-


Wróć