OPIS PRODUKTU
28.05.2015

Temadur SC-F 20

 
Temadur-SC-F-20
RODZAJ Dwuskładnikowa, szybkoschnąca, półmatowa farba poliuretanowa, zawierająca pigmenty antykorozyjne, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS Zalecana szczególnie jako system jednowarstwowy do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.
Przykłady zastosowania Maszyny rolnicze, sprzęt do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Ze względu na dużą odporność na ściekanie łatwa do nanoszenia na duże grubości.
Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie.Łatwa do czyszczenia i niekredująca powierzchnia.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA, SYMPHONY.
Barwienie w systemie TEMASPEED. Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy / system jednowarstwowy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

135 µm

7,4 m2/l

120 µm

200 µm

5,0 m2/l

 

Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników m.in. metody aplikacji, warunków aplikacji, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.

Rozcieńczalnik 1048 i 1067
Stosunek mieszania Baza 4 części objętościowo 642 seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7640
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) Około 1.godz.
Czasy schnięcia

DFT 60 µm

+5°C

+10°C

+23°C

+ 35°C

Pyłosuchość, po

2 godz.

1,5 godz.

30 min.

20 min.

Suchość dotykowa, po

8 godz.

4 godz.

2 godz.

1 godz.

Kolejne malowanie, po

Bez ograniczeń czasowych

 

Czasy schnięcia i utwardzania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji. Przed suszeniem wymuszonym należy wstępnie podsuszyć powłokę w temperaturze otoczenia przed nagrzaniem do +50°C - +100°C, czas podsuszania 5-30 minut, w zależności od grubości mokrej warstwy i rzeczywistej temperatury.

Zawartość części stałych 60 ±2% obj. (ISO 3233)
72 ±2% wag.
Gęstość 1.4 ±0.1 kg/l (po zmieszaniu)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa niż +5°C w czasie aplikacji i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%.Temperatura malowanej powierzchni powinna być wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni używając odpowiednich środków. (ISO 12944-4)

Powierzchnie stalowe: obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa 2 ½. (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności zalecane jest fosforanowanie dla stali walcowanej na zimno.

Zagruntowane powierzchnie: usunąć oleje, zatłuszczenia, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Należy mieć na uwadze czas konieczny do wyschnięcia podkładu. (ISO 12944-4).
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny: w zależności od temperatury składników i kształtu przedmiotu, farba może być rozcieńczona w granicach 0-15%. Dysza do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,011"- 0,015", ciśnienie robocze 160-200 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu. Aby uzyskać grubszą powłokę (ponad 100 µm) należy zawsze stosować technikę malowania "mokro na mokro". Przy natrysku konwencjonalnym farbę rozcieńczyć 10-15% do lepkości 20-25 s/DIN4.

Powłoka TEMACOAT GPL-S MIO, TEMABOND, TEMACOAT PRIMER i TEMANYL PVB.
Powłoka nawierzchniowa TEMADUR, TEMATHANE.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Przed aplikacją bazę i utwardzacz należy zmieszać w odpowiednich proporcjach. Do mieszania zaleca się użycie miksera mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1048 lub 1067.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych – 380 g/l.Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcieńczonej 15% obj.) – 450 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć