OPIS PRODUKTU
24.10.2013

Temadur SC-M 80

 
Temadur-SC-M-80
RODZAJ Dwuskładnikowa, szybkoschnąca farba poliuretanowa, zawierająca pigmenty antykorozyjne, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS Zalecana szczególnie jako system jednowarstwowy do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.  Odpowiednia do stosowania jako warstwa nawierzchniowa w systemach epoksydowo-poliuretanowych narażonych na warunki atmosferyczne i chemiczne.
Przykłady zastosowania Zewnętrzne powierzchnie zbiorników, armatury i inne konstrukcje stalowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie. Trwała, łatwa do czyszczenia i nie kredująca farba nawierzchniowa o dużej trwałości koloru i połysku.
Karty kolorów Szary (Metso Grey), biały, beżowy.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy/system jednowarstwowy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

135 µm

7.4 m2/l

120 µm

200 µm

5.0 m2/l

Zalecana grubość warstwy/jako nawierzchnia

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej


40 µm

70 µm

14.2 m2/l

60 µm

100 µm

10.0 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników, m.in. metody aplikacji, warunków nakładania, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1048 i 1067
Stosunek mieszania Baza 5 części objętościowo 930 5152,
930 5153, 930 5156
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7640
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) Około 2,5 godz.
Czasy schnięcia

DFT 60 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość

2 h

1½ h

50 min

30 min

Suchość dotykowa

8 h

6 h

3 h

2 h

Kolejne malowanie

bez ograniczeń czasowych


Czasy schnięcia i utwardzania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.  Przed suszeniem wymuszonym należy wstępnie podsuszyć powłokę w temperaturze otoczenia przed nagrzaniem do +50ºC - 100ºC, czas podsuszania 5 - 30 minut, w zależności od grubości warstwy i rzeczywistej temperatury.


Zawartość części stałych 60 ± 2 % obj.(ISO 3233)
74 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o co najmniej 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni używając odpowiednich środków. (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½.(ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności zalecane jest fosforowanie dla stali walcowanej na zimno.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, zatłuszczenia, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMADUR PRIMER, TEMADUR 20, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMAPRIME GF, FONTECRYL AP.
Powłoka nawierzchniowa TEMADUR, TEMATHANE
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny lub konwencjonalny.
Natrysk hydrodynamiczny: w zależności od temperatury składników i kształtu przedmiotu, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 15%. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011" - 0,015”,ciśnienie robocze 160 - 200 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu. Aby uzyskać grubszą powłokę (powyżej 100 µm) należy zawsze stosować technikę malowania ”mokro na mokro”. Dla uzyskania lepszego efektu rekomendowane jest użycie sprzętu natryskowego z osłoną powietrza (aircoat lub airmix). Przy natrysku konwencjonalnym farbę rozcieńczyć 15 – 18% do lepkości 20-25 s/DIN4.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Przed aplikacją bazę i utwardzacz należy zmieszać w odpowiednich proporcjach. Do mieszania zaleca się użycie mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1048 lub Thinner 1067.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 360 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 18 % obj.) 450 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć