OPIS PRODUKTU
-

Temadur SC 20

 
Temadur-SC-20
RODZAJ Dwuskładnikowa, półmatowa pigmentowana antykorozyjnie farba poliuretanowa, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS Polecana jako system jednowarstwowy do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.  Zalecana również jako podkład w systemach poliuretanowych i nawierzchnia w systemach epoksydowo-poliuretanowych narażonych na działanie warunków atmosferycznych oraz agresję chemiczną.   
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania maszyn rolniczych, sprzętu do robót ziemnych oraz innych maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie. Trwała, niekredująca farba nawierzchniowa o bardzo dobrej trwałości koloru i połysku.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY.
Barwienie w systemie TEMASPEED PREMIUM.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy/ system jednowarstwowy

Wydajność teoretyczna

sucha

mokra

 

80 µm

125 µm

8.1 m2/l

120 µm

185 µm

5.4 m2/l

Zalecana grubość warstwy/ jako nawierzchnia

Wydajność teoretyczna

sucha

mokra

 

40 µm

60 µm

16.2 m2/l

60 µm

95 µm

10.8 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1048, 1061 i 1067
Stosunek mieszania Żywica 5 części objętościowo 533 seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7640
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godz.
Czasy schnięcia

DFT 60 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

2 h

1½ h

50 min

30 min

Suchość dotykowa

10 h

8 h

6 h

2 h

Kolejne malowanie

Brak ograniczeń czasowych


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 65 ± 2% obj. (ISO 3233)
78 ± 2% wag.
Gęstość 1,4 ± 0,1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 533

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501-1)

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową wypiaskować lekko czystym, suchym piaskiem kwarcowym. Alternatywnie zmyć powierzchnię detergentem PANSSARIPESU (SaS, SFS 5873). Detergent i zanieczyszczenia muszą być spłukane dokładnie, najlepiej ciepłą wodą. Powierzchnię wysuszyć.

Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca się przemalować warstwą tzw.”misty-coat” (farba mocno rozcieńczona 25 - 30% lub specjalny podkład Temacoat Sealer przed właściwym podkładem).

Powierzchnie aluminiowe: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Zmatować powierzchnię lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU (SaS, SFS 5873), spłukać dokładnie wodą i wysuszyć.
UWAGA! Nie zaleca się malowania powierzchni ocynkowanych i aluminiowych narażonych na ciągłą kondensację.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć.Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMADUR SC 20, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT HB PRIMER, TEMACOAT HS PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMAPRIME GF, FONTECRYL 10.
Powłoka nawierzchniowa TEMADUR, TEMATHANE
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 5 - 20%. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Aby uzyskać powłoki o grubości powyżej 120m zaleca się malowanie techniką ”mokro na mokro”. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie wymieszać całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1067, 1048, 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 320 ± 20 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć