OPIS PRODUKTU
14.12.2006

Temafloor 50

 
Temafloor-50
RODZAJ Dwuskładnikowa farba epoksydowa.
OPIS Do malowania nowych i używanych basenów kąpielowych.
Przykłady zastosowania Baseny kapielowe.

DANE TECHNICZNE
Kolory Szary TVT 0229, biały TVT 0201 i niebieski basenowy; Laguna 252 (ok. H034 wh karty kolorów MONICOLOR NOVA). Długie nasłonecznienie ma wpływ na odcień i połysk powłoki.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Średnia wydajność na posadzkach betonowych:

Gruntowanie                                 5 - 8 m2/l

Malowanie nawierzchniowe             8 - 10 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i gładkości powierzchni oraz od metody nakładania.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 4 części obj. seria 100
Utwardzacz 1 część obj. 008 4010
Nakładanie nakładanie wałkiem.
Żywotność mieszanki (+23°C) 6 godzin
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

Pyłosuchość                   1 godz

Ponowne malowania       8 godz. - 2 dni

Lekkie użytkowanie        24 godz.

Pełna stabilizacja            7 dni


Zawartość części stałych ok. 40 % obj.
Gęstość 1.2 kg / litr (po zmieszaniu)
Kod produktu 100-series

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej + 10 ºC w czasie nakładania i stabilizacji. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80 %. Powierzchnia musi być sucha i sezonowana co najmniej 4 tygodnie. Zawartość wilgoci w betonie nie może przekroczyć 3 %.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie, śrutowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczaniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem MAALIPESU lub poprzez czyszczenie płomieniowe. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Gruntowanie Do gruntowania stosować farbę epoksydową TEMAFLOOR 50 rozcieńczoną 20 - 25% rozcieńczalnikiem 1031. Tak przygotowana mieszankę wylać na podłoże i rozciągnąć przy pomocy gumowej rakli. Następnie rozprowadzić dokładnie wałkiem.
Malowanie ubytków Uszkodzenia wypełniać szpachlą COLOFILL putty lub mieszaniną lakieru epoksydowego TEMAFLOOR 200 lub 210 i suchego, czystego piasku, o uziarnieniu 0,1 – 0,6 mm. Przed nakładaniem końcowej powłoki miejsca zaprawione zeszlifować do poziomu pozostałej powierzchni.
Powłoka nawierzchniowa Powłoka wierzchnia powinna być wykonana nie wcześniej niż po 8 godzinach. Jeśli zagruntowana powierzchnia nie zostanie przemalowana po 48 godzinach, musi zostać przeszlifowana dla zapewnienia przyczepności. Wylać lakier na powierzchnię, rozgarnąć za pomocą rakli gumowej, a następnie rozprowadzić dokładnie wałkiem.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie używając niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem (czas mieszania ok. 2 minut). Odczekać ok. 10 minut przed przystąpieniem do malowania.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 565 g/litr mieszanki.
Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia mieszance (rozcieńczonej 25 % obj.)wynosi 625 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć