OPIS PRODUKTU
25.08.2016

Temafloor AC Clean

 
Temafloor-AC-Clean
RODZAJ Środek czyszczący dla produktów do powłok podłogowych Temafloor AC.
OPIS Temafloor AC składa się z czystego metakrylanu metylu (MMA) i pozwala na skuteczne umycie narzędzi bez użycia rozpuszczalników.  Brak zapachu charakterystycznego dla rozpuszczalników.  Ewentualne rozchlapanie środka czyszczącego nie pozostawia żadnych śladów na powierzchni w odróżnieniu do rozpuszczalników.
Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Właściwości UWAGA! Temafloor AC Clean wchodzi w reakcję z innymi produktami np. utwardza się w kontakcie z utwardzaczami Temafloor AC.
Wielkość opakowań 25 kg metalowa puszka.
Kod produktu 001 6094

INSTRUKCJE STOSOWANIA

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt przeznaczony tylko do użycia profesjonalnego.
 
-


Wróć