OPIS PRODUKTU
03.07.2015

Temafloor Accelerator

 
Temafloor-Accelerator
RODZAJ Roztwór przyspieszający utwardzanie farby.
OPIS Stosowany jako przyspieszacz utwardzania epoksydowych lakierów Temafloor.  Przyspiesza utwardzanie bezrozpuszczalnikowych podkładów epoksydowych.  Skraca żywotność lakierów epoksydowych.

Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Wydajność Zalecane stosowanie:

Produkt                       

Temafloor 200 Primer

Temafloor 400         

Temafloor 401         

Maksymalna ilość przyspieszacza

4%

          3%

         4%


Ilość przyspieszacza zależy od zastosowanego wyrobu.  maksymalna zalecana ilość to 4%.  Zastosowanie większej ilości przyspieszacza może mieć wpływ na trwałość i wygląd powłoki.
Czasy schnięcia Żywotność mieszanki i wpływ przyspieszacza na czas schnięcia z wyrobem Temafloor 200 Primer (+23ºC, 100 g mieszaniny).

Ilość przyspieszacza (+23ºC)                                      

0%

1%         

4%         

Czas przydatności do stosowania

25 min.

11 min.

3 min.

Suchość dotykowa

     5 godz.

4 godz.

3 godz.Gęstość Ok. 1,2 kg/l
Kod produktu 009 4517

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Nakładanie Najpierw oddzielnie wymieszać bazę z utwardzaczem, następnie dodać właściwą ilość przyspieszacza. W razie konieczności rozcieńczyć rozcieńczalnikiem Thinner 1029 i dobrze wymieszać. Należy zwracać uwagę na skrócony czas przydatności do stosowania mieszanki oraz rozpocząć prace malarskie przed jego upływem.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć