OPIS PRODUKTU
03.06.2015

Temafloor Fluat

 
Temafloor-Fluat
RODZAJ Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie, fluorokrzemianowy środek wiążący do podłóg betonowych.
OPIS Służy do impregnacji i utwardzania nieobrabianych, zarówno używanych jak i nowych podłóg betonowych.
Wiąże kurz.
Przykłady zastosowania Zalecany do stosowania np. w magazynach, na krytych parkingach wielopoziomowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Wchodzi w reakcję z węglanem wapna zawartym w powłoce betonowej, nie tworząc przy tym żadnego filmu.
Wydajność

Opakowanie 25 kg / Powierzchnia podłogi 150 m2

1-sza obróbka

Temafloor Fluat 9 kg + woda 65 ltr

2-ga obróbka

 Temafloor Fluat 16 kg + woda 65 ltr


Wydajność zależy od porowatości powierzchni.
Nakładanie Rozprowadzić pędzlem lub raklą.
Kod produktu 007 9920

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Przygotowanie Nowa powierzchnia betonowa musi być sucha i sezonowana co najmniej 2 tygodnie. Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie lub szlifowanie.

Stare podłoża betonowe powinny być oczyszczone i przeszlifowane.
Obróbka 1-sza obróbka: Wylać roztwór na oczyszczoną powierzchnię, następnie rozprowadzić pędzlem lub raklą tak, aby cała powierzchnia została pokryta. Pozostawić roztwór na powierzchni przynajmniej 3 godz.; po tym czasie powierzchnia powinna zostać wyszczotkowana. Po zakończeniu procesu powierzchnię spłukać dużą ilością wody. Następnie pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1 dzień przed kolejną obróbką.

2-ga obróbka: Powtórzyć w/w proces. Powierzchnię spłukać duża ilością wody i wyszczotkować. Jeżeli powierzchnia nie została dobrze spłukana i wyszczotkowana, wówczas pozostanie pylista warstwa nieprzereagowanych składników. Podłoga może być używana natychmiast po wyschnięciu powierzchni.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Wyrób nie zawiera Lotnych Związków Organicznych.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą na opakowaniach. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć