OPIS PRODUKTU
19.10.2015

Temalac AB Mio

 
Temalac-AB-Mio
RODZAJ Alkidowa, jednoskładnikowa farba pigmentowana błyszczem żelazowaym (MIO).
OPIS Powłoka pośrednia lub nawierzchniowa w systemach alkidowych dla powierzchni stalowych narażonych na działanie warunków atmosferycznych.
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania mostów, zewnętrznych powierzchni zbiorników, konstrukcji stalowych i innych powierzchni stalowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Z uwagi na pigmentację błyszczem żelazowym tworzy szczelną, trwałą warstwę o doskonałej przyczepności miedzywarstwowej i idealnych właściwościach krycia.Może być nakładana pędzlem.
Kolory Szary.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

80 µm

12,5 m2/l

60 µm

120 µm

8,3 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.

 

Rozcieńczalnik 1050 i 1006
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 10°C

+ 23°C

+ 35°C

Pyłosuchość, po

6 godz.

3 godz.

2 godz.

Suchość dotykowa, po

10 godz.

6 godz.

4 godz.

Nakładanie kolejnej warstwy, po

24 godz.

16 godz.

12 godz.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 50 ± 2 % obj. (ISO 3233).
70 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 kg/ l
Kod produktu 610 0306

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna niepowinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 19244-4).
Nakładanie Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Przy natrysku hydrodynamicznym farba powinna być rozcieńczona w granicach 0-10%. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,013 - 0,017", ciśnienie w dyszy120 - 160 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć max. 25% (przy użyciu rozcieńczalnika Thinner 1050) lub 18% (przy zastosowaniu rozcieńczalnika Thinner 1006).
Powłoka TEMAPRIME AB, TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR, FONTECRYL AP.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC AB MIO, TEMALAC AB 70.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1050 lub 1006
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 420 g/litr.
Max.zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 25% obj.) 500 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć