OPIS PRODUKTU
12.11.2013

Temalac Accelerator

 
Temalac-Accelerator
RODZAJ Środek przyspieszający utwardzania TEMALAC FD 50 oraz FD 80.
OPIS Przyspiesza początkowe utwardzanie powłok farby.  Umożliwia szybsze pakowanie pomalowanych przedmiotów.
Zalecany zwłaszcza w niskich temperaturach utwardzania.

Przykłady zastosowania Maksymalnie 5 - 10% objętości farby. Większa ilość może obniżyć połysk farby.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Nadaje się tylko do użytku przemysłowego zgodnie z Dyrektywą 1999/13/EC.
Czasy schnięcia Temalac FD + 5% Temalac Accelerator, DFT 40 µm

             Temperatura

Suchość dotykowa

                  + 5 ºC

1,5 godz.

                  + 23 ºC

1 godz.

                  + 35 ºC

30 min.


Bez Temalac Accelerator:

             Temperatura

Suchość dotykowa

                  + 23 ºC

1, 5 godz.Zawartość części stałych 15 ± 2 % obj. (ISO 3233)
21 ± 2 % wag.
Gęstość 0,9 kg/l
Kod produktu 900 0598

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Nakładanie Wymieszać farbę. Dodać wymaganą ilość przyspieszacza. W razie potrzeby rozcieńczyć przy użyciu Thinner 1006 i dokładnie wymieszać.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) 715 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć