OPIS PRODUKTU
21.05.2015

Temalac FD 10 Black

 
Temalac-FD-10-Black
RODZAJ Szybkoschnąca, jednoskładnikowa, półmatowa, antykorozyjna farba alkidowa.
OPIS Zalecana jako system jednowarstwowy na powierzchnie stalowe. Doskonała do stosowania w zakładach o szybkich cyklach produkcyjnych. Może być również stosowana jako grunt w alkidowych systemach malarskich.
Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobre właściwości aplikacyjne.
Kolory Czarny.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

90 µm

11,1 m2/l

80 µm

180 µm

5,6 m2/l

 

Wydajność praktyczna zależy od metody aplikacji, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.

Rozcieńczalnik 1006 i 1053
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub konwencjonalny.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm 

+10°C

+23°C

+ 35°C

Pyłosuchość, po

40 min.

15 min.

10 min.

Suchość dotykowa, po

5 godz.

1-2 godz.

½ - 1 godz.

Ponowne malowanie, po

1 ½ godz.

30 min.

20 min.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.

 

Zawartość części stałych 45 ± 2% obj. (ISO 3233)
59 ± 2% wag.
Gęstość 1.2 kg/ l
Kod produktu 910 0190

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche. Temperatura powietrza, powierzchni do malowania oraz farby nie powinna być niższa niż + 5ºC / 41ºF w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Temperatura powierzchni stalowej powinna być wyższa o przynajmniej 3ºC / 5ºF od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole oraz inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków (ISO 12944-4)

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa 2½. (ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności do stali walcowanej na zimno zalecane jest fosforanowanie.

Powierzchnie gruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole oraz inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4)
Nakładanie Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Przy natrysku hydrodynamicznym farba powinna być rozcieńczona w granicach 5 – 15% obj. Dysza pistoletu do malowania hydrodynamicznego o średnicy 0.011" - 0.015", kąt natrysku należy dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku konwencjonalnym farbę należy rozcieńczyć w granicach 20 – 30% obj. do lepkości 20 – 30s DIN4.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC FD 20, FD 50, FD 80, AB 70 i ML 90.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych (LZO) 480 ± 20 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć