OPIS PRODUKTU
05.01.2007

Temaline NL

 
Temaline-NL
RODZAJ Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa z niską zawartością rozpuszczalników.
OPIS

Zalecana na powierzchnie stalowe i betonowe narażone na intensywne ścieranie i agresję chemiczną.

Przykłady zastosowania Odpowiednia do malowania boi nawigacyjnych, śluz, wewnętrznych powierzchni silosów węglowych, drzewnych, torfowych oraz innych powierzchni narażonych na intensywne ścieranie.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na ścieranie. Aplikacja przy pomocy standardowego natrysku hydrodynamicznego.
Wytrzymuje + 150°C w warunkach suchych oraz + 60°C w zanurzeniu.
Kolory Biały, czarny, szary i odcienie według MKH. Inne kolory dostępne na życzenie.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

185 µm

200 µm

5.0 m2/l

370 µm

400 µm

2.5 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 2 części objętościowo 110 - seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 6880
Nakładanie Standardowy natrysk hydrodynamiczny lub dwudrożny natrysk hydrodynamiczny z podgrzewaniem. 
Żywotność mieszanki (+23°C) 45 min
Czasy schnięcia

DFT 250 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

6 h

2 - 3 h

1½ h

Suchość dotykowa

20 h

12 h

5 h

Kolejne malowanie bez pisakowania

8 - 72 h

4 - 48 h

2 - 24 h

Pełna stabilizacja

14 d

7 d

3 d


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 92 ± 2 % obj. (ISO 3233)
95 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 110

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10 °C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna nie może być wyższa od 80 %. Temperatura powierzchni stali powinna być wyższa o co najmniej 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Przy użyciu odpowiedniego detergentu usunąć oleje i tłuszcze, sole oraz inne zanieczyszczenia. Zmyć wodą, powierzchnię pozostawić do wyschnięcia (ISO 12944-4)

Powierzchnie stalowe: Obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia Sa2½ (PN-ISO 8501-1)

Powierzchnie betonowe: Powierzchnia betonu sezonowana min. 4 tygodnie. Wilgotność względna betonu nie może przekraczać 97 %. Wszelkie nierówności zeszlifować. Pęknięcia i ubytki naprawić mieszanką TEMALINE NL z czystym, suchym piaskiem kwarcowym.
Powłoka gruntująca Powierzchnie stalowe: TEMALINE NL
Powierzchnie betonowe: Impregnacja rozcieńczonym w 30 % TEMALINE NL
Powłoka nawierzchniowa Powierzchnie stalowe: 1 x TEMALINE NL
Powierzchnie betonowe: 1-2 x TEMALINE NL
Malowanie Standardowy natrysk hydrodynamiczny lub dwudrożny natrysk hydrodynamiczny z podgrzewaniem. Optymalna temperatura natrysku 40 – 50 °C. W razie konieczności podgrzać węże. Do niewielkich zaprawek farba może być rozcieńczona ok. 5 %. Średnica dyszy urządzenia hydrodynamicznego 0,018” - 0,025”, a kąt natrysku dobrany do kształtu obiektu malowanego. Ostre krawędzie, narożniki, spawy i inne trudne do malowania powierzchnie powinny być obrobione pędzlem przed malowaniem natryskowym.

UWAGA! Przydatność mieszanki do użycia w + 23 °C około 45 min, a przy temp. + 40 °C około 5 min. Należy unikać zasychania farby w wężach, pompie czy pistolecie dozującym.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych do 90 ± 20 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 30 % obj.) 270 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć