OPIS PRODUKTU
15.10.2007

Temanyl PVB

 
Temanyl PVB
RODZAJ Podkład adhezyjny, jednoskładnikowy na bazie polibutyralu winylu.
OPIS

Nadaje się do nakładania „ mokro na mokro” z farbą nawierzchniową. Wykazuje dobrą przyczepność do większości podłoży takich jak: stal, ocynk, aluminium. Szczególnie  dobre wyniki obserwuje się na stali galwalnicznej  i nierdzewnej.

Zalecana jako farba podkładowa pod farby proszkowe i piecowe  oraz jako podkład schnący na powietrzu pod farby nawierzchniowe.  Tylko do użytku profesjonalnego wg dyrektywy 1999/13/EC.

Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe, ocynkowane, nierdzewne i aluminiowe.

DANE TECHNICZNE
Kolory Szary, żółty, jasno-szary (TVT 4004)
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej (farba mierozcieńczona)

 

10 µm

45 µm

23.0 m2/l

20 µm

90 µm

11.5 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1031 i 1112
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, malowanie zanurzeniowe.
Czasy schnięcia

DFT 20 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

20 min.

15 min.

5 min.

Suchość dotykowa

55 min.

45 min.

20 min.

Kolejne malowanie, min.

20 min.

10 min.

5 min.

Całkowite utwardzenie po 30 min. / 150 ºC


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 23 ± 2 % obj.
Gęstość 1.11 - 1.17 kg / l w zależności od koloru.
Kod produktu 007 4485 (18116), 007 4486 (18128), 007 4488, 007 4489

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ .(PN-ISO 8501- 1).
Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierniowa nie jest możliwa do wykonania, zalecane jest fosforowanie powierzchni dla stali walcowanej na zimno, aby polepszyć przyczepność.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową wypiaskować lekko czystym, suchym piaskiem kwarcowym. Alternatywnie zmyć powierzchnię detergentem PANSSARIPESU. Detergent i zanieczyszczenia muszą być spłukane dokładnie, najlepiej ciepłą wodą. Powierzchnię wysuszyć.

Powierzchnie aluminiowe: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Zmatować powierzchnię lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU, spłukać dokładnie wodą i wysuszyć

Powłoka gruntująca TEMANYL PVB.
Powłoka nawierzchniowa DUASOLID, TEMATHERM AA 30, TEMATHERM AA 90 oraz TEMADUR.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, malowanie zanurzeniowe. Czas wypływu podczas aplikacji 20-40s DIN 4. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,013”, ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar.


UWAGA! Jeżeli TEMANYL PVB utwardzany jest w piecu - przed kolejnym wymalowaniem temperatura nie może przekraczać 160 °C.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031 lub 1112.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 690 g/litr. Zawartość LZO w farbie (rozcień. 30 % obj.) wynosi 740 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej - Rozcienczalnik
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej - Utwardzacz
 
-


Wróć