OPIS PRODUKTU
21.05.2015

Temaprime Dip

 
Temaprime-Dip
RODZAJ Szybkoschnący, jednoskładnikowy pigmentowany antykorozyjnie podkład alkidowy pod zanurzenie.
OPIS Stosowany jako podkład w systemach alkidowych na powierzchnie stalowe narażone na oddziaływanie warunków atmosferycznych.Idealny do stosowania w zakładach produkcyjnych i malarniach o szybkim cyklu produkcyjnym.Może być także stosowany do malowania powierzchni stalowych bez warstwy nawierzchniowej w suchych pomieszczeniach zamkniętych.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania konstrukcji stalowych, maszyn rolniczych i innych urządzeń oraz hal, hipermarketów, obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej w tym także branży żywnościowej.

DANE TECHNICZNE
Kolory Szary (TVT 4001).
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

45 µm

80 µm

12,5 m2/l

75 µm

120 µm

8,3 m2/l

 

Wydajność praktyczna zależy od metody aplikacji, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.

Rozcieńczalnik 1006 i 1053
Stosunek mieszania B078400120
Nakładanie Nadaje się do malowania przez zanurzenie, polewanie i natrysk. 
Czasy schnięcia

DFT 50 µm 

+ 23°C

Pyłosuchość

10 min

Suchość dotykowa1)

Suchość dotykowa 1)

 

1 godz.

Ponowne malowanie, min.

30 min

 

1) przy odporności na nacisk odważnika 200g.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

Zawartość części stałych 61 ± 2 % wag.
Gęstość 1,3 ± 2 kg / l
Kod produktu B078400120

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie Wstępne czyszczenie: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2.
Przy niewielkich zaprawkach czyszczenie ręczne lub mechaniczne do stopnia St2 jest wystarczające (ISO 8501-1).

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).


Nakładanie Zanurzenie, polewanie, natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny lub pędzel. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od techniki nakładania farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 20%. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku pneumatycznym farbę należy rozcieńczyć w granicach 20 - 30%.
Powłoka TEMAPRIME DIP.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC, TEMACHLOR OS 70, FONTELAC, FONTECRYL.
Mieszanie składników Thinner 1006.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu Produkt tylko do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć